Пројекат „Право и род“ LAWGEM

Повереник за заштиту равноправности је придружени партнер Правног факултета Универзитета у Београду на пројекту „Право и род“ (LAWGEM), чији је главни циљ креирање истоименог мастер студијског програма уз формирање правне клинике за родну равноправност. Пројекат се реализује у оквиру стратешког партнерства са конзорцијумом експерата са факултета из Италије, Шведске, Немачке и Шпаније.

У наставку пројекта, реализоване су две пројектне активности:

1. курикулум са свим силабусима за будући мастер програм; 

2. Извештај о алатима за емпиријско истраживање (Empirical Survey Tool EST), за свих пет универзитета из Конзорцијума, заједно са упоредним извештајем.

Print Friendly, PDF & Email
back to top