Притужба Т.Р. против ПУ због дискриминације на основу здравственог стања у области образовања

бр. 07-00-531/2014-02   датум: 21.4.2015.

МИШЉЕЊЕ

 

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе Ј. Р, коју је поднела њена мајка Т. Р, против предшколске установе „Д“ из Б, због дискриминације на основу здравственог стања. У притужби jе наведено да Ј. има вишеструке нутритивне алергије а да у ПУ „Д“ из Б. добија исту храну као и друга деца, без обзира што је предшколској установи поднет захтев за припремање хране у складу са њеним здравственим стањем. Мајка је више пута контактирала ПУ „Д“ због припремања хране у складу са здравственим стањем детета, али без успеха.  У изјашњењу ПУ „Д“ из Б. наведено је да је Градски завод за јавно здравље Б. донео мишљење да родитељима треба дозволити да доносе оброке за децу која имају специфичне захтеве у исхрани и да ће убудуће предузети мере за обезбеђивање услова за припрему хране деци са специфичним захтевима у исхрани, на основу препорука Комисије за унапређење исхране. У току поступка је утврђено да Ј. Р. има специфичне захтеве у исхрани а да ПУ „Д“ само делимично прилагођава исхрану за децу са посебним захтевима, односно, да за Ј. Р. не обезбеђује оброке у складу са њеним здравственим стањем. Због тога је Повереница за заштиту равноправности дала мишљење да је ПУ „Д“ из Б. извршила акт дискриминације на основу здравственог стања, јер не припрема храну за Ј. Р. у складу са њеним здравственим стањем. ПУ „Де“ из Б. препоручено je да предузме све неопходне мере како би Ј. Р. обезбедила исхрану у складу са њеним здравственим стањем и да убудуће води рачуна да у оквиру својих редовних послова и активности, не крши одредбе Закона о забрани дискриминације.

1. ТОК ПОСТУПКА

1.1. Повереницa за заштиту равноправности примила је притужбу Ј. Р, коју је поднела њена мајка Т. Р. Притужба је поднета против Предшколске установе „Д.“ из Б, због дискриминације на основу здравственог стања.

1.2. У притужби је наведено:

– да Ј. Р. иде у вртић „Д O“ у склопу ПУ „Д“ у Б, од 1. септембра 2012. године;

– да од рођења има вишеструке нутритивне алергије;

– да је В. З, нутриционисткиња ПУ „Д“ рекла Т. Р. да предшколска установа нема услове за припремање посебне хране у складу са здравственим стањем детета и да је једини начин да родитељи сами припремају и доносе храну;

– да од Ј. поласка у вртић, сваки дан доноси храну за њу;

– да је накнадно сазнала да је ПУ у обавези да спрема храну у складу са здравственим стањем детета, а да је о тој обавези није обавестио нико из ПУ „Д“;

– да је поднела захтев за припремање хране у складу са Ј. здравственим стањем, уз комплетну медицинску документацију;

– да је после више безуспешних покушаја да дође до информација шта се дешава са захтевом, поднела још један захтев након чега је заказан састанак;

– да је одржан састанак на којем су присуствовали Ј. В., директорка ПУ „Д“, Ј. С, особа задужена за здравље деце у предшколској установи и М. С, нутрициониста. Да је на састанку речено да су свесни да је њихова обавеза припремање хране у складу са здравственим стањем детета али да је једини проблем буџет, који треба да добију од Секретаријата за образовање и дечију заштиту, као и да почиње са радом Комисија за унапређење исхране, која ће се бавити исхраном деце са алергијама на нивоу града;

– да су је обавестили да је В. З, главна нутриционисткиња, на боловању и замолили је да још мало сачека јер ће након две недеље почети са припремом хране;

– да Ј. и даље служе исту храну као и осталој деци;

– да није добила писани одговор ни на један захтев, да се због нерешавања проблема, електронским дописом поново обратила ПУ „Д“. Добила је одговор да је у новембру 2014. године одржан састанак Комисије за унапређење исхране, на којем је усвојен асортиман намирница за исхрану деце са алергијама, али да немају тачан датум почетка примене јеловника јер је потребно да се доврше процедуре набавке тих намирница и да је њен електронски допис прослеђен Секретаријату за образовање и дечију заштиту;

– да поново није добила никакав одговор и да сматра да, после вишемесечне неуспешне комуникације са ПУ „Д“, они избегавају да отпочну са припремом хране за децу са алергијама, иако је то њихова обавеза и да на тај начин дискриминишу Ј. на основу њеног здравственог стања.

1.3. У прилогу притужбе достављен је захтев за припремање хране у складу са здравственим стањем за Ј. Р.

1.4. Повереница за заштиту равноправности спровела је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, a у складу са чл. 35. ст. 4. и чл. 37. ст. 2. Закона о забрани дискриминације, па је у току поступка прибављено изјашњење ПУ „Д“ из Б.

1.5. У изјашњењу ПУ „Д.“ из Б, између осталог, наведено је:

– да је број деце са специфичним захтевима у исхрани, првенствено због алергија на поједине или више намирница у сталном порасту;

– да се установа, услед недостатка правилника о исхрани деце са специфичним захтевима у исхрани и недостатка услова за припрему посених оброка, обратила Градском заводу за јавно здравље Б, са захтевом за мишљење о начину обезбеђивања исхране за такву децу;

– да Т. Р, као ни остали родитељи чија деца имају специфичне захтеве у исхрани, нису и не обезбеђују у потпуности исхрану своје деце у установи, већ делимично – доносе оброке који у свом саставу не садрже алергене;

– да је месечна цена услуга вртића била умањена из разлога што предшкослске установе немају услове за потпуно обезбеђивање исхране деци са специфичним захтевима у исхрани;

– да ће установа у наредном периоду спровести процедуру набавке потребних намирница из предложеног асортимана, у складу са Законом  о јавним набавкама, те предузети мере за обезбеђивање услова за припрему хране деци са специфичним захтевима у исхрани, на основу препорука Комисије.

1.6. Уз изјашњење ПУ „Д“ из Б. поднети су и следећи документи: 1) мишљење Градског завода за јавно здравље Б; 2) решења о регресирању трошкова боравка у предшколској установи за Т. Р. за 2014. и 2015. годину и 3) обавештење Секретаријата за образовање и дечију заштиту.

1.7. Повереница за заштиту равноправности примила је 30. марта 2015. године електронски допис Т. Р, у којем је навела да од подношења притужбе до тог дана није дошло до промене, односно да се ПУ „Д“ из Б. више пута изјаснила да не зна када ће почети са припремом хране деци са специфичним захтевима у исхрани.

2. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

2.1. Увидом у решење о регресирању трошкова боравка у предшколској установи за Т. Р. за перид од 21.10.2013. до 20.10.2014. године, утврђено је да је Ј. Р. оболела од ендокриних болести, болести исхране и метаболизма и болести дигестивног система, те да је то један од разлога због којих је остварено право на регресирање трошкова боравка у предшколској установи.

2.2. Увидом у мишљење о начину обезбеђења исхране у предшколским установама за децу која су алергична на нутритивне алергене Градског завода за јавно здравље Б, утврђено је:

– да предшколске установе у Б. обезбеђују исхрану за децу која бораве у јаслама и вртићима, да се из епидемиолошких разлога родитељима не дозвољава доношење хране за децу у колективу, осим када се у предшколској установи не може обезбедити медицински индикована индивидуална дијета коју је преписао лекар;

– да се у последње време запажа да потвде о нутритивним алергијама изадају лекари – педијатри, без претходно извршених алерголошких испитивања и да дијагнозе наведене у појединим потврдама не указују на то које намирнице треба искључити из индивидуалне исхране;

– да учесталост нутритивних алергија код деце представља све већи проблем у обезбеђењу колективне исхране у предшколским установама у Б;

– да је на основу захтева ПУ „Д“ из Б, тој установи издато мишљење да родитељима треба дозволити да доносе оброке за децу уколико постоји медицинска потреба за тим и уколико се у постојећим условима не могу испоштовати захтеви везани за индивидуалну исхрану деце код које је медицински утврђена алергија на више различитих намирница.

2.3. Увидом у обавештење Секретаријата за образовање и дечију заштиту утврђено је да је тај секретаријат формирао Комисију за унапређење исхране деце са нутритивним алергијама и другим специфичностима у исхрани у предшколсим установама у Б, да је Комисија одржала састанак 27. новембра 2014. године и донела Предлог препорука за реализацију исхране деце са специфичнм захтевима у исхрани, као и Предлог асортимана намирница за специфичне видове исхране, као и да ће нове намирнице, за потребе исхране деце са нутритивним алергијама, набављати предшколске установе из сопствених средстава.

3. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

3.1. Повереница за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету ценила  је наводе из притужбе и изјашњења,  доказе који су приложени, као и релевантне правне прописе у области заштите од дискриминације.

Правни оквир

3.2. Повереник за заштиту равноправности је самосталан, независан и специјализован државни орган установљен Законом о забрани дискриминације са задатком да ради на сузбијању свих облика и видова дискриминације и остваривању равноправности у друштвеним односима. Надлежност Повереника за заштиту равноправности широко је одређена, у складу са међународним стандардима, како би се омогућило да делотворно и ефикасно остварује своју улогу. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да предлаже поступак мирења, као и да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси прекршајне пријаве због аката дискриминације прописаних антидискриминационим прописима. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и да органима јавне власти препоручује мере за остваривање равноправности.

3.3. Један од општих принципа Конвенције о правима детета, коју је Република Србија ратификовала, јесте принцип недискриминације, који обавезује државу потписницу да сва права гарантована Конвенцијом обезбеди сваком детету, без икакве дискриминације и без обзира на расу, боју коже, пол, језик, вероисповест, политичко или друго уверење, национално, етничко или социјално порекло, имовинско стање, инвалидитет, рођење или други статус детета, његових родитеља или законских старатеља. Такође, важан принцип прокламован Конвенцијом је најбољи интерес детета, који треба да буде од првенственог значаја у свим активностима које се тичу деце.

3.4. Комитет за права детета донео је Општи коментар број 7 – Остваривање права детета у раном детињству, којим је истакнута чињеница да су деца титулари свих права из Конвенције, као и да је рано детињство период од кључног значаја за остваривање свих права. Рано детињство, у смислу овог документа, обухвата период од рођења детета до поласка у школу. Један од циљева овог коментара је скретање пажње на различитости у раном детињству које треба да се узму у обзир приликом примене Конвенције, укључујући различитости у околностима живота мале деце, квалитета њихових искустава и утицајима који обликују њихов развој. Када је у питању право на недискриминацију, Комитет позива државе уговорнице да идентификују импликације овог принципа на остваривање права у раном детињству. Поред тога, наведено је и да чл. 2. Конвенције подразумева да одређене групе мале деце не смеју бити дискриминисане, као и да дискриминација може да се јави у облику смањених нивоа исхране, неадекватне неге и пажње и друго, а обрађено је и питање обезбеђивања здравствене неге, у оквиру којег је наведено да државе уговорнице, између осталог, имају одговорност да обезбеде и приступ доброј исхрани.

3.5. Уставом Републике Србије забрањена је дискриминација, непосредна или посредна, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета.

3.6. Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације, којим је дискриминација дефинисана као свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу и чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима. Овим законом посебно је забрањена дискриминација у области образовања и прописано је да свако има право на предшколско, основно, средње и високо образовање и стручно оспособљавање под једнаким условима, а забрањено је лицу или групи лица на основу њиховог личног својства, отежати или онемогућити упис у васпитно-образовну установу  или их искључити из ових установа, отежати или ускратити могућност праћења наставе и учешћа у другим васпитним, односно образовним активностима, разврставати ученике по личном својству, злостављати их и на други начин неоправдано правити разлику и неједнако поступати према њима.

3.7. Законом о основама система образовања и васпитања такође је забрањена дискриминација, односно, aктивнoсти кojимa сe угрoжaвajу, oмaлoвaжaвajу, дискриминишу или издвajajу лицa, oднoснo групe лицa, пo oснoву: рaснe, нaциoнaлнe, eтничкe, jeзичкe, вeрскe или пoлнe припaднoсти, физичких и психичких свojстaвa, смeтњи у рaзвojу и инвaлидитeтa, здрaвствeнoг стaњa, узрaстa, сoциjaлнoг и културнoг пoрeклa, имoвнoг стaњa, oднoснo пoлитичкoг oпрeдeљeњa и пoдстицaњe или нeспрeчaвaњe тaквих aктивнoсти, кao и пo другим oснoвимa утврђeним зaкoнoм кojим сe прoписуje зaбрaнa дискриминaциje. Прописано је да је дискриминaциjа лицa или групe лицa свaкo нeпoсрeднo или пoсрeднo, нa oтвoрeн или прикривeн нaчин, искључивaњe или oгрaничaвaњe прaвa и слoбoдa, нejeднaкo пoступaњe или прoпуштaњe чињeњa, oднoснo нeoпрaвдaнo прaвљeњe рaзликa пoвлaђивaњeм или дaвaњeм првeнствa, док се не сматрају дискриминaциjoм пoсeбнe мeрe које су увeдeнe рaди пoстизaњa пунe рaвнoпрaвнoсти, зaштитe и нaпрeткa лицa, oднoснo групe лицa кoja сe нaлaзe у нejeднaкoм пoлoжajу. Такође, овим законом прописани су и општи принципи система образовања и васпитања, па је наведено да овај систем мора да обезбеди за сву децу, ученике и одрасле једнако право и доступност образовања и васпитања без дискриминације и издвајања по основу пола, социјалне, културне, етничке, религијске или друге припадности, месту боравка, односно пребивалишта, материјалног или здравственог стања, тешкоћа и сметњи у развоју и инвалидитета, као и по другим основама.

3.8. Законом о предшколском васпитању и образовању прописано је да се предшколско васпитање и образовање остварује у складу са Уставом, законом којим се уређују основе система образовања и васпитања, ратификованим међународним конвенцијама и овим законом, полазећи од права детета, развојних, образовних, културних, здравствених и социјалних потреба деце и породица са децом предшколског узраста. Прописани су и принципи делатности предшколског васпитања и образовања међу којима и доступност, односно, једнако право и доступност свих облика предшколског васпитања и образовања, без дискриминације и издвајања по основу пола, социјалне, културне, етничке, религијске или друге припадности, месту боравка, односно пребивалишта, материјалног или здравственог стања, тешкоћа и сметњи у развоју и инвалидитета, као и по другим основама. Законом о предшколском васпитању и образовању прописана је делатност предшколског васпитања и образовања, као и остале делатности које се остварују у предшколској установи, у које спада и исхрана деце.

3.9. Правилником о нормативу друштвене исхране деце у установама за децу утврђен је норматив друштвене исхране деце у установама за децу, начин вођења евиденције о примени норматива исхране и садржај образаца (јеловник, врсте и нето количине утрошених намирница за исхрану деце по оброцима и врсте и нето количина утрошених намирница за исхрану деце за један дан, недељу и месец дана о примени норматива исхране). У овом правилнику наведено је да је правилна исхрана битан предуслов за правилан раст, развој, очување и унапређење здравља, спречавање болести и подизање биолошког потенцијала, неопходан за обезбеђење континуираног процеса формирања здравог човека. Норматив не прописује конкретне намирнице које дете треба или не треба да конзумира, већ је у питању стандард који се примењује на сву децу, укључујући и децу са специфичностима у исхрани.

Анализа доказа достављених уз притужбу и навода из изјашњења

3.10. Имајући у виду предмет ове притужбе, Повереница за заштиту равноправности констатује да је у конкретном случају потребно испитати да ли је ПУ „Д“ из Б. дискриминисала Ј. Р, на основу њеног здравственог стања. То значи да је потребно утврдити да ли је предшколска установа неоправдано ускратила обезбеђивање оброка за Ј. Р. која, због свог здравственог стања, има специфичне захтеве у исхрани.

3.11. Да би се у конкретном случају испитало да ли је Ј. Р. дискриминисана тиме што јој у предшколској установи није обезбеђена исхрана у складу са њеним здравственим стањем (нутритивним алергијама), потребно је најпре размотрити да ли се она, као дете са специфичним захтевима у исхрани, налази у битно различитој ситуацији у односу на осталу децу, који такве захтеве немају. Исхрана у вртићима је организована тако да одговара потребама деце широке популације, с обзиром да је највећи број деце у предшколским установама без посебних захтева у исхрани, што значи да могу да конзумирају све оброке који им се обезбеђују у овим установама. С друге стране, Ј. Р. има нутритивне алергије због којих није у могућности да конзумира све врсте намирница, па самим тим није ни у могућности да за време боравка у вртићу конзумира оброке који су припремљени за децу која немају нутритивне алергије. Из свега наведеног јасно произлази да је Ј. Р. дете са специфичним захтевима у исхрани, односно, да се налази у битно различитој ситуацији у односу на осталу децу која те захтеве немају.

3.12. Надаље, у циљу утврђивања да ли је у конкретном случају дошло до дискриминације, неопходно је утврдити које правило се примењује приликом организовања исхране у предшколској установи, као и како се примењено правило одражава на Ј. Р, односно, какве су последице примене тог правила. Повереница за заштиту равноправности подсећа да је 1. августа 2014. године свим предшколским установама у Републици Србији, међу којима је и ПУ „Д“ из Б, упутила препоруку мера за остваривање равноправности, којом је препоручила предузимање свих потребних мера како би се обезбедила исхрана деци која имају здравствени проблем, као и деци која из верских или других нездравствених разлога имају специфичне захтеве у исхрани. ПУ „Д.“ из Б. је 30. септембра 2014. године послала допис Повереници за заштиту равноправности у којем је наведено да је та установа неколико година уназад делимично прилагођавала исхрану за децу са посебним захтевима, у складу са могућностима. Наведено је да су због пораста броја деце алергичне и интолерантне на поједине намирнице, нутриционисти прилагођавали рецептуре одређених јела, елиминацијом најчешћих алергених компонената, које се у рецептурама налазе у малим количинама (нпр. јаја, млеко, брашно), како би што већи број деце са специфичним захтевима могао да конзумира храну са осталом децом. Повереница за заштиту равноправности указује да Ј. Р. има вишеструке нутритивне алергије и да проста најчешћих алергених компонената није довољна за задовољење њених специфичних потреба у исхрани.

3.13. С обзиром на наводе из изјашњења да је родитељима чија деца имају специфичне захтеве у исхрани допуштено да сами припремају и доносе оброке за децу, као и наводе да ПУ „Д“ не обезбеђује у потпуности исхрану своје деце у установи, може се констатовати да ПУ „Д“, између осталог, не поштује Правилник о нормативу друштвене исхране деце у установама за децу, према којем правилна исхрана представља битан предуслов за правилан раст, развој, очување и унапређење здравља, спречавање болести и подизање биолошког потенцијала, неопходан за обезбеђење континуираног процеса формирања здравог човека. Иако не прописује конкретне намирнице које дете треба или не треба да конзумира, у питању је стандард који се примењује на сву децу, укључујући и децу са специфичностима у исхрани.

3.14. У односу на наводе из притужбе, да је на састанку који је одржан поводом захтева Т. Р. за припремање хране у складу са здравственим стањем њеног детета, речено је да је проблем буџет који ПУ треба да добије од Секретаријата за образовање и дечију заштиту, Повереница за заштиту равноправности указује да је у надлежности секретаријата да прати и обезбеђује контролу исхране и превентивне здравствене заштите у предшколским установама, али да саму исхрану деце планирају нутриционисти предшколских установа који припремају јеловнике. Надаље, Секретаријат за образовање и дечију заштиту, у обавештењу упућеном свим предшколским установама, указао је да ће нове намирнице, за потребе исхране деце са нутритивним алергијама, набављати предшколске установе из сопствених средстава. Повереница за заштиту равноправности констатује да се не могу прихватити разлози финансијске природе, имајући у виду чињеницу да су предшколске установе на време обавештене да ће намирнице набављати из сопствених средстава, као и да је за адекватну исхрану све деце потребна благовремена припрема плана набавки, која је очигледно изостала у конкретном случају.

3.15. Повереница за заштиту равноправности је мишљења да је неприхватљиво да се у предшколским установама, деци која су под посебним режимом исхране, испоручује иста или делимично прилагођена храна као и деци која немају специфичне захтеве у вези са исхраном. Имајући све ово у виду, Повереница за заштиту равноправности констатује да ПУ „Д“ из Б. Ј. Р. неоправдано ускраћује обезбеђивање оброка у складу са њеним здравственим стањем и тиме је доводи у неједнак положај у односу на децу која немају посебне захтеве у исхрани.

3.16. На крају, Повереница за заштиту равноправности указује да је забрињавајуће да је од упућивања препоруке мера за обезбеђивање равноправности у вези са обезбеђивањем исхране деци која имају специфичне захтеве у исхрани, прошло више од осам месеци а ПУ „Д“ из Б. и даље не обезбеђује исхрану за такву децу.

4. МИШЉЕЊЕ

ПУ „Д“ из Б. није обезбедила исхрану у вртићу за Ј. Р, која због здравственог стања има специфичне захтеве у исхрани, чиме је ПУ „Д“ из Б. прекршила одредбе Закона о забрани дискриминације.

5. ПРЕПОРУКА

Повереница за заштиту равноправности препоручује ПУ „Д“ из Б. да предузме све неопходне радње и мере како би Ј. Р. обезбедила исхрану у складу са њеним здравственим стањем, као и да убудуће води рачуна да у оквиру својих редовних послова и активности, не крши одредбе Закона о забрани дискриминације.

Потребно је да ПУ „Д.“ из Б. обавести Повереницу за заштиту равноправности о спровођењу ове препоруке, у року од 30 дана од дана пријема мишљења са препоруком.

Сагласно чл. 40. Закона о забрани дискриминације, уколико ПУ „Д“ из Б. не поступи по препоруци у року од 30 дана, биће донето решење о изрицању мере опомене, против којег није допуштена жалба, а за случај да ово решење не спроведе, Повереница за заштиту равноправности може о томе обавестити јавност преко средстава јавног информисања и на други погодан начин.

Против овог мишљења са препоруком није допуштена жалба нити било које друго правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

др Невена Петрушић

 


microsoft-word-icon Притужба Т.Р. против ПУ због дискриминације на основу здравственог стања у области образовања Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top