Притужба Р. Ј. против Ивана Николова из Босилеграда, аутора текста којим је извршена дискриминација по основу националне припадности и предака

дел. бр. 640/2011 датум: 27. 5. 2011.

Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прима и разматра притужбе због повреде одредаба Закона о забрани дискриминације и даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима (члан 33. став 1. тачка 1. Закона о забрани дискриминације „Сл. гласник РС“ бр. 22/2009) поводом притужбе Р. Ј. из Б., Повереница за заштиту равноправности даје

 

МИШЉЕЊЕ

 

У тексту Ивана Николова „О држави газда Радише“ објављеном у листу „Бјулетин“, бр. 64-65 од октобра 2010. године, изражене су идеје и ставови којима је повређено достојанство Р. Ј. из Б. на основу личних својстава – националне припадности и порекла (преци), чиме је створено непријатељско, понижавајуће и увредљиво окружење које представља акт дискриминације – узнемиравање и понижавајуће поступање, забрањено чланом 12. Закона о забрани дискриминације.
Повереница за заштиту равноправности, сагласно члану 33. став 1. тачка 1. Закона о забрани дискриминације, дајe Ивану Николову

 

ПРЕПОРУКУ

 

1. Иван Николов ће упутити јавно извињење Р. Ј. из Б. поводом навода изнетих у тексту „О држави газда Радише“, објављеном у листу „Бјулетин“ бр. 64-65 од октобра 2010. године. Јавно извињење објавиће у листу „Бјулетин“ у року од 15 дана од дана пријема мишљења са препоруком, односно у првом наредном издању листа рачунајући од дана пријема мишљења са препоруком.

2. Иван Николов ће се убудуће суздржавати од изражавања ставова и идеја које представљају повреду достојанства Р. Ј., али и других особа, на основу националне припадности или било ког другог личног својства, као и од објављивања текстова којима се ствара непријатељско, понижавајуће и увредљиво окружење.

3. Иван Николов ће обавестити Повереницу за заштиту равноправности у року од 30 дана од дана пријема мишљења са препоруком о предузетим радњама.

О б р а з л о ж е њ е

Повереници за заштиту равноправности се притужбом против Ивана Николова обратио Р. Ј. из Б., поводом текста „О држави газда Радише“ објављеног у листу „Бјулетин“ бр. 64-65 од октобра 2010. године, који издаје Културно информациони центар „Босилеград“. Подносилац притужбе наводи да живи у Б., општини чије је становништво 99,05% бугарске националности, као и да је пензионисани радник Министарства унутрашњих послова и да је свакодневно изложен притисцима и претњама оних који пропагирају враћање општине Б. матици Бугарској. Уз притужбу је приложио копију осме и девете стране листа „Бјулетин“ од октобра 2010. године, на којима је објављена представка подносиоца притужбе упућена министру просвете Жарку Обрадовићу 17. маја 2010. године и текст под насловом „О држави газда Радише“.

Подносилац притужбе наводи да је јасно да се цео текст „О држави газда Радише“ односи на њега, да је „српско ченге“ – које се више пута у тексту помиње – у ствари он. Ову тврдњу поткрепљује чињеницом да је на осмој страни у целости објављена његова представка министру просвете у којој су наведени његови подаци, док је спорни текст „О држави газда Радише“ објављен на деветој страни. Аутор текста је Иван Николов, руководилац КИЦ „Босилеград“, који је, како наводи подносилац притужбе, један од најупорнијих у слању порука да треба да напусти „Западну крајину“ и да оде у своју државу ако не жели да га ВМРО активисти на ово приморају. Надаље наводи да су у тексту изражене идеје и ставови који вређају његово људско достојанство, као и да му такви јавно објављени ставови изазивају страх и стварају понижавајуће и увредљиво окружење. Подносилац притужбе сматра да су основи за овакво поступање његова лична својства – национална припадност и чињеница да је био дугогодишњи радник Министарства унутрашњих послова. Он, такође, наводи да је његова мајка била бугарске националности, као и да је његов отац био жандарм који се у Б. доселио из околине У..

Повереница за заштиту равноправности је спровела поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, а у складу са чланом 35. став 4. и чланом 37. став 2. Закона о забрани дискриминације.

Иван Николов, руководиоцу КИЦ „Босилеград“ је упућен захтев 7. априла 2011. године да се у року од 15 дана изјасни о основаности притужбе. Како се Иван Николов није изјаснио у остављеном року, а захтев је примио 11. априла 2011. године, Повереници за заштиту равноправности били су доступни само наводи из притужбе и приложени докази, као и опште познате чињенице.

Након увида у поднете доказе, Повереница за заштиту равноправности је утврдила да је очигледно да се спорни чланак односи на подносиоца притужбе, имајући у виду да је чињеницу да се у тексту „О држави газда Радише“ аутор позива на „тајну информацију министру од 17. маја 2010. године“, док је на претходној страни објављена управо представка министру просвете коју је Р. Ј. упутио 17. маја 2010. године.

У тексту се, између осталог, наводи и следеће: „Предња тајна информација од 17. маја 2010. године је класичан пример за психолошки профил српског ченгеа, настао у мошницама српског жандарма, који је дошао у Б. почетком прошлог века и дресиран да окреће камшик над незаштићеним Бугарима, који јелте желе да се „ослободе“ и да се врате „мајци Бугарској“. Као прави потомак жандарма, као поверљив и утицајан комунист, он по навици и данас, у знаку свог битисања и у ери слободе и демократије, осећа се позван да пише гнусне и тајне информације. Анализа писма – тајне информације упућене министру говори да ово ченге остаје верно принципу да лаже тамо где се то тражи, да би истакао свој гнусни патриотизам који је завио у црно Србију. То ченге није много интелигентно и зато користи стару српску лекцију остављену од његовог оца: „сине, ако дође до рата, и ти не знаш на коју страну да одеш, пуцај на Бугаре и нећеш погрешити. Као достојан син српског жандарма дошао овде са чизмама и сабљом Краља Александра Карађорђевића, да уведе ред у окупираним бугарским територијама.“

Одредбом члана 12. Закона о забрани дискриминације прописано је да је забрањено узнемиравање и понижавајуће поступање које има за циљ или представља повреду достојанства лица или групе лица на основу њиховог личног својства, а нарочито ако се тиме ствара страх или непријатељско, понижавајуће и увредљиво окружење.

У тексту „О држави газда Радише“ објављеном у листу „Бјулетин“ бр. 64-65 од октобра 2010. године, Иван Николов је изнео идеје и ставове које су повредиле достојанство Р. Ј. на основу његове националне припадности и порекла, а којима је изазвао страх и створио понижавајуће и увредљиво окружење за Р. Ј., чиме је прекршена забрана узнемиравања и понижавајућег поступања из члана 12. Закона о забрани дискриминације.

Извесно је да је повод за објављивање текста „О држави газда Радише“ Ивана Николова подношење и сама садржина представке Р. Ј. министру просвете. Повереница је, међутим, мишљења да се ничим не може оправдати изношење идеја и ставова којима се врши дискриминација по основу националне припадности, забрањена Уставом Републике Србије и Законом о забрани дискриминације. Право подношења притужби и представки органима јавне власти јесте право које припада свим грађанима и грађанкама Србије и представља легалан начин изражавања мишљења и ставова, док с друге стране, изражавање идеја и ставова који су увредљиви и понижавајући, није легалан начин изражавања неслагања са нечијим поступцима.

Садржина препоруке мотивисана је потребом да се на најбољи начин отклоне последице дискриминаторног акта и предупреди даље дискриминаторно понашање, имајући у виду законом дефинисан општи циљ препорука.

Ценећи утврђене чињенице и правне прописе, Повереница за заштиту равноправности, сагласно члану 33. став 1. тачка 1. Закона о забрани дискриминације, дала је мишљење и препоручила Ивану Николову предузимање одговарајућих радњи у циљу отклањања последица дискриминаторног поступања.

 

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

др Невена Петрушић

 

 


microsoft-word-icon Притужба Р. Ј. против Ивана Николова из Босилеграда, аутора текста којим је извршена дискриминација по основу националне припадности и предака Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top