Притужба организације Г. против одборника СО Трстеник због говора мржње према ЛГБТ популацији

бр. 07-00-120/2016-02 датум: 23.5.2016.

МИШЉЕЊЕ

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе организације Г, којој су се придружиле организације: А.Д, Ј. и К.П.Д. коју чине Ц.У.П.С, Ц.Р.Д, Ц.М.О.Љ.П, Л, П, Р.Ц.М. и У.С.Х, против Драгана Вилимоновића, одборника Скупштине општине Трстеник. Подноситељ притужбе навео је да је Драган Вилимоновић, на заседању Скупштине општине Трстеник 5. фебруара 2016. године, изјавио: „Ја морам да се прекрстим из разлога зато што имам информацију да је из буџета општине Трстеник финансирана ЛГБТ популација. Педери. Морам да питам ко је нормалан овде дао педерима паре из буџета општине Трстеник“. Даље, наведено је да се одборник Вилимоновић није обазирао на опомене председника скупштине, и наставио: „Господо, ја употребљавам српске речи и говорим српски. И не говорим турски ни енглески ни немачки, него српски, и то ЛГБТ и шта ја знам тамо, се зову, бато мој, педери. Ако неко хоће да буде педер и хоће да то финансира, нека то финансира из свог џепа, а немој да то финансира од мојих пара и од пара грађана општине Трстеник. Ко је бре луд да то уради, морам да видим да ли је то истина. Ови овде се захваљују. Захваљују се општини Трстеник на финансирању.“ Одборник Вилимоновић је излагање завршио речима: „Господо, ако сте то урадили, то је бре луда кућа. Ко бре, финансира бре педере? Да ли је могуће да су паре из буџета дате за то? Каква бре дискриминација?“. Наведено је да је на овај начин одборник Вилимоновић вређао и дискриминисао ЛГБТ популацију, при чему је послао јасну поруку да припаднике ове популације треба ставити у неравноправан положај у погледу права на учешће у буџету општине. У изјашњењу Драгана Вилимоновића наведено је да његова изјава, није имала за циљ да омаловажи било кога, већ да допринесе расправи о буџету. Одборник Вилимоновић сматра да је реч „педер“ српска реч, која се налази у речницима и чија употреба није забрањена. Такође, навео је да сматра да сви имају права на расподелу средстава из буџета, али ако средстава нема довољно, да треба поставити приоритете. У поступку је утврђено да је Драган Вилимоновић на заседању скупштине општине Трстеник, изнео више дискриминаторних ставова према припадницима ЛГБТ популације. Због тога је Повереница за заштиту равноправности дала мишљење да су изјавом коју је одборник Драган Вилимоновић дао на седници Скупштине општине Трстеник одржаној 5. фебруара 2016. године, а која се односи на ЛГБТ популацију, прекршене одредбе Закона о забрани дискриминације. Драгану Вилимоновићу је препоручено да се састане са представницима једне ЛГБТ организације, како би се ближе упознао са проблемима те заједнице, у року од 15 дана од дана пријема овог мишљења са препоруком, као и да се убудуће суздржи од кршења прописа којима се забрањује дискриминација.

1. ТОК ПОСТУПКА

1.1. Повереницa за заштиту равноправности примила је 23. фебруара 2016. године притужбу организације Г, којој су се придружиле организације: А.Д, Ј. и К.П.Д. коју чине Ц.У.П.С, Ц.Р.Д, Ц.М.О.Љ.П, Л, П, Р.Ц.М. и У.С.Х..
1.2. У притужби је наведено да је шеф одборничке групе СНС Драган Вилимоновић, на заседању Скупштине општине Трстеник, 5. фебруара 2016. године, изјавио: „Ја морам да се прекрстим из разлога зато што имам информацију да је из буџета општине Трстеник финансирана ЛГБТ популација. Педери. Морам да питам ко је нормалан овде дао педерима паре из буџета општине Трстеник“. Даље, наведено је да се одборник Вилимоновић није обазирао на опомене председника скупштине, и наставио: „Господо, ја употребљавам српске речи и говорим српски. И не говорим турски ни енглески ни немачки, него српски, и то ЛГБТ и шта ја знам тамо, се зову, бато мој, педери. Ако неко хоће да буде педер и хоће да то финансира, нека то финансира из свог џепа, а немој да то финансира од мојих пара и од пара грађана општине Трстеник. Ко је бре луд да то уради, морам да видим да ли је то истина. Ови овде се захваљују. Захваљују се општини Трстеник на финансирању.“ Одборник Вилимоновић је излагање завршио речима: „Господо, ако сте то урадили, то је бре луда кућа. Ко бре, финансира бре педере? Да ли је могуће да су паре из буџета дате за то? Каква бре дискриминација?“. У притужби је даље наведено да је интернационално прихваћена скраћеница за лезбејке, геј, бисексуалне и транс особе – ЛГБТ, и да реч „педер“ има пежоративно значење. Такође, ЛГБТ особе као и сви остали грађани кроз плаћање пореза, доприноса и такси учествују у креирању републичког и локалних буџета, и не смеју бити дискриминисани у коришћењу тих средстава.
1.3. Уз притужбу достављен је видео линк са заседања Скупштине града Трстеник на коме је одборник Вилимоновић саопштио предметну изјаву, као и чланак електронског издања дневника Блиц, у коме је пренета изјава одборника Вилимоновића.
1.4. Повереница за заштиту равноправности спровела је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, a у складу са чланом 35. став 4. и чланом 37. став 2. Закона о забрани дискриминације, па је у току поступка прибављено изјашњење Драгана Вилимоновића.
1.5. У изјашњењу на притужбу, између осталог, навео је:
– да је у својству одборника у скупштини поставио питање ненаменског трошења буџетских средстава, имајући у виду лошу социо-економску ситуацију у општини Трстеник,
– да има право на своје мишљење и став и да се то право не може доводити у питање,
– да његова питања, која су се односила на коришћење средстава из буџета, нису имала за циљ омаловажавање, погрдно опхођење или дискриминацију,
– да је говорио српским језиком, како би га остали одборници разумели, и да се реч „педер“ налази у речницима српско-хрватског говорног језика, у значењу особе која осећа полни нагон према особама истог пола, хомосексуалаца.
– да ће се сложити да не употребљава наведени израз, уколико се избрише из званичних речника, или уколико се донесе закон који забрањује њихову употребу,
– да је његов лични став да сви грађани треба да имају право да учествују у коришћењу средстава из буџета, у складу са законом. Ако средстава нема довољно, треба определити приоритете,
– да циљ његовог излагања нису биле особе другачије сексуалне оријентације, већ траснспарентност трошења буџетских средстава, и да одредба члана 37. Закона о локалној самоуправи, прописује да одборник не може бити позван на кривичну одговорност, притворен или кажњен, због изнетог мишљења или давања гласа на седници скупштине и радних тела, па сматра да Повереник за заштиту равноправности нема основа за вођење поступка против њега због наводног кршења одредаба Закона о забрани дискриминације.

2. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

2.1. Између страна у поступку, неспорно је да је седница скупштине општине Трстеник одржана 5. фебруара 2016. године, и да је одборник Драган Вилимоновић учествовао у расправи.

2.2. Увидом у видео снимак са седнице утврђено је да је за скупштинском говорницом Драган Вилимоновић рекао: „Ја морам да се прекрстим из разлога зато што имам информацију да је из буџета општине Трстеник финансирана ЛГБТ популација. Педери. Морам да питам ко је нормалан овде дао педерима паре из буџета општине Трстеник“. Као и: „Господо, ја употребљавам српске речи и говорим српски. И не говорим турски ни енглески ни немачки, него српски, и то ЛГБТ и шта ја знам тамо, се зову, бато мој, педери. Ако неко хоће да буде педер и хоће да то финансира, нека то финансира из свог џепа, а немој да то финансира од мојих пара и од пара грађана општине Трстеник. Ко је бре луд да то уради, морам да видим да ли је то истина. Ови овде се захваљују. Захваљују се општини Трстеник на финансирању. Господо, ако сте то урадили, то је бре луда кућа. Ко бре, финансира бре педере? Да ли је могуће да су паре из буџета дате за то? Каква бре дискриминација?“.

Током излагања, председавајући скупштине је упозоравао одборника Вилимоновића да се непримерено изражава.

2.3. Увидом у чланак електронског издања дневника Блиц, под називом „Говор мржње одборника СНС: да ли је могуће да сте новац из буџета дали за педере“, утврђује се да у чланку цитиране наведене изјаве одборника Вилимоновића са седнице скупштине општине Трстеник, која је одржана 5. фебруара 2016. године.

3. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

3.1. Повереница за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету, имала је у виду наводе из притужбе, изјашњења, као и достављене прилоге.

Правни оквир

3.2. Повереник за заштиту равноправности је самосталан, независан и специјализован државни орган установљен Законом о забрани дискриминације са задатком да ради на сузбијању свих облика и видова дискриминације и остваривању равноправности у друштвеним односима. Надлежност Повереника за заштиту равноправности широко је одређена, у складу са међународним стандардима, како би се омогућило да делотворно и ефикасно остварује своју улогу. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да предлаже поступак мирења, као и да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси прекршајне пријаве због аката дискриминације прописаних антидискриминационим прописима. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и да органима јавне власти препоручује мере за остваривање равноправности.
3.3. Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода из 1950. године , у члану 14. забрањује дискриминацију и прописује да се уживање права и слобода прописаних овом конвенцијом обезбеђује без дискриминације по било ком основу, као што су пол, раса, боја коже, језик, вероисповест, политичко или друго мишљење, национално или социјално порекло, веза са неком националном мањином, имовно стање, рођење или други статус.
3.4. Устав Републике Србије у члану 21. забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета. Такође, Устав Републике Србије јемчи слободу мишљења и изражавања, као и слободу да се говором, писањем, сликом или на други начин траже, примају и шире обавештења и идеје и прописује да се слобода изражавања може законом ограничити, ако је то, поред осталог, неопходно и ради заштите права и угледа других.
3.5. Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације, који у члану 4. прописује да су сви једнаки и уживају једнак положај и једнаку правну заштиту, без обзира на лична својства, те да је свако дужан да поштује начело једнакости, односно забрану дискриминације. Одредбом члана 12. Закона о забрани дискриминације забрањено је узнемиравање и понижавајуће поступање које има за циљ или представља повреду достојанства лица или групе лица на основу њиховог личног својства, а нарочито ако се тиме ствара страх или непријатељско, понижавајуће и увредљиво окружење. Такође, одредбама члана 21. прописано је да је сексуална оријентација приватна ствар и нико не може бити позван да се јавно изјасни о својој сексуалној оријентацији. Свако има право да се изјасни о својој сексуалној оријентацији, а дискриминаторно поступање због таквог изјашњавања је забрањено.

Анализа изјаве одборника Драгана Вилимоновића са аспекта антидискриминационих прописа

3.6. Имајући у виду предмет притужбе, потребно је утврдити да ли је одборник Драган Вилимоновић, својом изјавом на седници Скупштине општине Трстеник, одржаној 5. фебруара 2016. године, прекршио одредбе Закона о забрани дискриминације.
3.7. Пре упуштања у мериторно одлучивање, потребно је анализирати позивање Драгана Вилимоновића на одборнички имунитет. Наиме, чланом 37. Закона о локалној самоуправи прописано је да одборник не може бити позван на кривичну одговорност, притворен или кажњен, због изнетог мишљења или давања гласа на седници скупштине и радних тела. Повереница за заштиту равноправности указује да овај независни државни орган није овлашћен да утврђује кривичну одговорност, нити да изриче кривичне санкције или мере за обезбеђење присуства и несметано вођење поступка, као што је притвор. У складу са законом, Повереник за заштиту равноправности овлашћен је да прима и разматра притужбе због повреде одредаба Закона о забрани дискриминације, и даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима и изриче мере опомене у случају непоступања, односно обавештавање јавности о томе. Дакле, не постоје законске сметње да се поступак по притужби против одборника скупштине општине или града, спроведе пред Повереником за заштиту равноправности.
3.8. У изјашњењу на наводе из притужбе, Драган Вилимоновић је навео да је током излагања, које није имало за циљ да омаловажи било кога, говорио српским језиком, и користио термине који су у употреби у локалној средини. Реч „педер“, како наводи, постоји у Вујаклијином речнику (стр. 682.) и Клаићевом речнику (стр.1053.). Даље, навео је да уколико се та реч избрише из речника или ако се донесе закон који изричито забрањује употребу те речи, сложиће се да је не користи.
У вези са оваквим наводима Драгана Вилимоновића, потребно је појаснити етимологију израза који су у употреби за означавање особа хомосексуалне оријентације. Најпре, опште је прихваћен израз „геј“ за мушку и „лезбејка“ за женску особу хомосексуалне оријентације. Из тих разлога је и прихваћена интернационална скраћеница ЛГБТ која је заједнички израз за лезбејке, геј особе, бисексуалце и транс особе. Тачно је да је израз „геј“ преузет из енглеског језика. Међутим, треба имати у виду да и израз „педер“ који се усталио као погрдан израз за ове особе, такође није српски. Према доступним изворима, корен ове речи је у старогрчком језику (paiderastes; од pais, paidos (gen.) – младић, дечак и erao – жудети). Такође треба имати у виду да се у речницима српског језика, налази већина речи и израза који се користе и постоје. Међу тим речима има и других погрдних речи и псовки. Међутим, само постојање тих речи не значи и да је њихова употреба легитимна у свим ситуацијама и да немамо могућност избора, одабира најприкладнијих речи, израза и синонима за поједине изразе у складу са нашом личном културом и културом коминикације. Посебан значај, одјек и тежину има реч која је изговорена у јавном простору и то од стране носилаца јавних функција, при чему је несумњиво да је израз „педер“ за означавање припадника ЛГТБ популације, увредљив и дискриминаторан, с обзиром да тај термин обухвата доста негативних стереотипа о овој популацији.
3.9. Поред увредљивог опхођења одборник Вилимоновић је изразио негодовање и противљење било каквом учешћу припадника ЛГБТ популације у активностима заједнице. Речима „Ако неко хоће да буде педер, и хоће то да финансира, нек финансира то из свог џепа, а немој да финасира од мојих пара и пара општине Трстеник… ко је бре луд то да уради“, одборник Вилимоновић је изразио суштинско противљење демократским принципима на којима се темељи свако цивилизовано друштво, а које подразумева право на једнакост и забрану сваког искључивања из заједнице или ограничавања на основу било ког личног својства. На овај начин Драган Вилимоновић је упутио недвосмислену поруку да за припаднике ЛГБТ популације нема места у активностима општине, као и да они могу и морају да имају све законске обавезе према општини и републици, али да очигледно немају једнака права у складу са законом као и остали грађани.
3.10. Повереница за заштиту равноправности констатује да чињеница да је Драган Вилимоновић одборник скупштине општине повлачи са собом и његову већу одговорност за јавно изговорену реч, односно, за ставове и мишљења који су доступни широј јавности. Потребно је, такође, напоменути да су сви актери који обликују јавни живот у Србији, међу којима важно место имају посланици и локални одборници, дужни да поштују прописе и да се уздрже од увредљивих и дискриминаторних садржаја, a да своје политичке ставове изражавају на примерен начин, поштујући достојанство свих људи, као и прописе о забрани дискриминације.
3.11. На крају, Повереница за заштиту равноправности указује на то да је положај ЛГБТ особа у Србији тежак. Дискриминација је део свакодневног живота ових особа, а најчешћи облици дискриминације су претње, говор мржње и отворени видови насиља. Хомофобија и трансфобија имају дубоке корене у друштву, и израз су негативних стереотипа и предрасуда. Управо из ових разлога, одговорност носилаца јавних функција, за положај који имају мањине је изузетна. По природи положаја на коме се налазе и утицаја који имају, у прилици су да допринесу друштву једнаких могућности за све, да се боре против стереотипа и предрасуда и дају свој допринос изградњи друштва у коме се поштује достојанство свих грађана и грађанки, и где неће бити искључивања на основу било које различитости.

4. МИШЉЕЊЕ

Изјавом коју је дао на седници Скупштине општине Трстеник, 5. јануара 2016. године, а која се односи на припаднике ЛГБТ популације, Драган Вилимоновић је повредио достојанство ЛГБТ особа и изразио залагање за њихово искључивање и ограничавање у праву на приступ средствима општинског буџета, чиме је прекршио одредбе Закона о забрани дискриминације.

5. ПРЕПОРУКА

Повереница за заштиту равноправности препоручује Драгану Вилимоновићу да:
5.1. Закаже састанак са једном организацијом која се бави заштитом права ЛГБТ популације, како би се боље упознао са проблемима са којима се грађани и грађанке другачије сексуалне оријентације сусрећу у свакодневном животу, у року од 15 дана од дана пријема овог мишљења са препоруком.
5.2. Да убудуће, у оквиру својих редовних послова и активности, не крши законске прописе о забрани дискриминације.
Потребно је да Драган Вилимоновић обавести Повереницу за заштиту равноправности о спровођењу ове препоруке, у року од 30 дана од дана пријема мишљења са препоруком.
Сагласно члану 40. Закона о забрани дискриминације, уколико Драган Вилимоновић не поступи по препоруци у року од 30 дана, биће донето решење о изрицању мере опомене, против којег није допуштена жалба, а за случај да ово решење не спроведе, Повереница за заштиту равноправности може о томе обавестити јавност преко средстава јавног информисања и на други погодан начин.
Против овог мишљења са препоруком није допуштена жалба нити било које друго правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

Бранкица Јанковић


microsoft-word-icon Притужба организације Г. против одборника СО Трстеник због говора мржње према ЛГБТ популацији Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top