Повереница Јанковић на конференцији „За глас старијих жена“

Старије жене у Србији су дискриминисане веома често и најмање двоструко, како због пола, тако и због година, а онда и инвалидитета и здравственог стања. Већ годинама је старосно доба један од најчешћих основа дискриминације у притужбама које добијамо, а протекле године, због стања изазваног епидемијом, број таквих притужби био је знатно повећан, рекла је повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић на конференцији „За глас старијих жена“ у организацији удружења Аmity и FemPlatz-a.

У Србији живи чак 180.000 жена више него мушкараца и образованије су, али упркос томе, жене се теже запошљавају, лакше отпуштају и имају мању плату од мушкараца. То показује да су жене су у Србији и даље у неповољнијем положају у односу на мушкарце, а дискриминација жена посебно је изражена на тржишту рада, у економској сфери, образовању и учешћу у одлучивању, навела је повереница.

Током израде Редовног годишњег извештаја за 2020. годину, институиција Повереника анализирала је учешће жена у јавном и политичком животу и анализа је показала да се њихово учешће повећава. Ипак, на овом плану потребно је и даље интензивно радити, посебно имајући у виду мањи број жена на руководећим положајима и недовољно учешће жена из осетљивих друштвених група, закључила је Јанковић.

Print Friendly, PDF & Email
back to top