Основна обука за медијаторе/ке

Повереник за заштиту равноправности организовао је основну обуку за медијаторе/ке. У периоду од 26. до 30. новембра, полазници/це су имали прилику да стекну додатна знања о вештинама комуникације, разумевању конфликата, техникама алтернативног решавања сукоба и медијацији, фазама медијације, као и о вођењу медијације и етичким питањима. Радне сесије држале су предавачице Драгана Ћук Миланков, Тамара Џамоња Игњатовић, Вера Деспотовић Станаревић, и предавач Владан Јовановић. Обука је спроведена у циљу развоја медијације као начина поступања по притужбама због дискриминације поднетим Поверенику за заштиту равноправности. Особе које су успешно завршиле основну обуку имаће могућност да заврше и специјализовану обуку из области медијације у случајевима дискриминације, након чега ће бити уписане у списак медијатора/ки Повереника за заштиту равноправности.

Print Friendly, PDF & Email
back to top