Препоруке мера органима јавне власти

Препорука мера ОШ Сутјеска у Земуну Министарству просвете и Градској управи града Београда за предузимање мера за решавање проблема сегрегације

бр. 021-01-210/2016-02 датум: 13. 6. 2016.       Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1] да прати спровођење закона који се тичу забране дискриминације и препоручује органима јавне власти и другим лицима мере за остваривање равноправности, Повереница за заштиту равноправности упућује Основној школи „Сутјеска“ у Земуну, Министарству просвете, науке и технолошког развоја и Градској управи…

Опширније →
Прeпoрукe мeрa Mинистaрству прoсвeтe, нaукe и тeхнoлoшкoг рaзвoja зa усклaђивaњe тeкстa Пoзивa зa приjaвљивaњe зa дoдeлу стипaндиja сa aнтидискриминaциoним прoписимa

бр. 021-02-209/2016-02 датум: 27. 5. 2016.     Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1] да прати спровођење закона који се тичу забране дискриминације и препоручује органима јавне власти и другим лицима мере за остваривање равноправности, Повереница за заштиту равноправности упућује Министарству просвете, науке и технолошког развоја     ПРЕПОРУКУ МЕРА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ РАВНОПРАВНОСТИ    …

Опширније →
Препорука мера Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за остварење пуне равноправности особа са инвалидитетом

бр. 021-02-34/2016-02    датум: 22. 4. 2016.     МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА –Александар Вулин, министар- 11000 БЕОГРАД Немањина 22-26 Поштовани господине Вулин, Поверенику за заштиту равноправности обратили су се Удружење банака Србије п.у. дописом 0204 бр. 125/3-2016 од 15. марта 2016. године и електронским писмом од 29. марта 2016. године и…

Опширније →
Општа препорука мера центрима за социјални рад

бр. 07-00-791/2015-02 датум: 28. 4. 2016. Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прати спровођење закона који се тичу забране дискриминације и препоручује органима јавне власти и другим лицима мере за остваривање равноправности, Повереница за заштиту равноправности упућује центрима за социјални рад ПРЕПОРУКУ МЕРА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ РАВНОПРАВНОСТИ Повереница за заштиту равноправности препоручује центрима за социјални…

Опширније →
Општа препорука мера Националној служби за запошљавање

бр. 021-02-268/2015-02   датум:  23.11.2015. Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прати спровођење закона који се тичу забране дискриминације и препоручује органима јавне власти и другим лицима мере за остваривање равноправности, Повереница за заштиту равноправности упућује Националној служби за запошљавање ПРЕПОРУКУ МЕРА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ РАВНОПРАВНОСТИ 1) Потребно је да Национална служба за запошљавање, Филијала за…

Опширније →
Препорука мера Секретаријату за саобраћај града Београда, Дирекција за јавни превоз

бр. 021-01-265/2015-02   датум:  20.10.2015. Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прати спровођење закона који се тичу забране дискриминације и препоручује органима јавне власти и другим лицима мере за остваривање равноправности, Повереница за заштиту равноправности упућује Градској управи града Београда, Секретаријату за саобраћај, Дирекцији за јавни превоз ПРЕПОРУКУ МЕРА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ РАВНОПРАВНОСТИ 1) Потребно је…

Опширније →
Препорука мера ЈКП Погребна услуге Београд

бр. 07-00-310/2015-02   датум: 15.10.2015. ЈКП „ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ“ Д. Б, директор 11000 БЕОГРАД Рузвелтова бр. 50 Поштовани господине Б, Повереница за заштиту равноправности примила је притужбу у којој је наведено да радници обезбеђења нису дозволили подносиоцу притужбе, који је особа са инвалидитетом, да уђе у Ново гробље сопственим аутомобилом за други дан Задушница, 31. марта 2015….

Опширније →
Допис председници Народне скупштине

бр. 021-02-256/2015-02  датум:  29.9.2015.   НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Маја Гојковић, председница     11000 БЕОГРАД  Трг Николе Пашића бр. 13     Поштована госпођо Гојковић,     Захваљујемо Вам што сте нас обавестили о активностима и мерама које сте предузели, односно, о активностима које планирате да предузмете у циљу поступања по препоруци Повереника за…

Опширније →
Прeпoрукa мeрa Нaрoднoj скупштини

Број:  021-02-256/2015-02   Датум: 18.9.2015.   НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Маја Гојковић, председница   11000 БЕОГРАД Трг Николе Пашића бр.13     Поштована госпођо Гојковић,   У складу са законском надлежношћу да пратим спровођење закона који се тичу забране дискриминације и препоручујем мере за остваривање равноправности[1], слободна сам да Вам укажем да сви државни органи и…

Опширније →
Препорука мера Градској управи града Ниша због дискриминације на основу пребивалишта у поступку пред органима јавне власти

бр. 021-02-249/2015-02   датум: 12.8.2015. СКУПШТИНА ГРАДА НИША Миле Илић, председник 18000 НИШ 7. jули бр. 2 Поштовани господине Илићу, Поступајући по притужби грађанина Ниша против Градске управе града Ниша, Повереница за заштиту равноправности дошла је до сазнања да породиља која живи у Нишу, у складу са одлуком града Ниша, не може да оствари право на…

Опширније →
back to top