Препоруке мера органима јавне власти

Прeпoрукa мeрa зa oствaривaњe рaвнoпрaвнoсти дoмoвимa зa стaрe Ф

бр.  07-00-481/2016-02      датум: 30. 11. 2016.   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1] да прати спровођење закона који се тичу забране дискриминације и препоручује органима јавне власти и другим лицима мере за остваривање равноправности, Повереница за заштиту равноправности упућује Дому ______________         ПРЕПОРУКУ МЕРА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ РАВНОПРАВНОСТИ   Повереница за заштиту равноправности препоручује ______________________:…

Опширније →
Општа препорука за здравствене установе

Бр. 021-02-243/2016-02   датум:  12.12.2016.     Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1] да прати спровођење закона који се тичу забране дискриминације и препоручује органима јавне власти и другим лицима мере за остваривање равноправности, Повереница за заштиту равноправности упућује здравственој установи          ПРЕПОРУКУ МЕРА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ РАВНОПРАВНОСТИ   Повереница за заштиту равноправности препоручује               : Да…

Опширније →
Прeпoрукa мeрa зa oствaривaњe рaвнoпрaвнoсти П.С. тeлeвизиjи

бр. 021-02-34/2016-02   датум:  22.4.2016.     Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1] да прати спровођење закона који се тичу забране дискриминације и препоручује органима јавне власти и другим лицима мере за остваривање равноправности, Повереница за заштиту равноправности упућује П. С. телевизији         ПРЕПОРУКУ МЕРА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ РАВНОПРАВНОСТИ   Повереница за заштиту равноправности препоручује П….

Опширније →
Препорука мера ОШ Сутјеска у Земуну Министарству просвете и Градској управи града Београда за предузимање мера за решавање проблема сегрегације

бр. 021-01-210/2016-02 датум: 13. 6. 2016.       Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1] да прати спровођење закона који се тичу забране дискриминације и препоручује органима јавне власти и другим лицима мере за остваривање равноправности, Повереница за заштиту равноправности упућује Основној школи „Сутјеска“ у Земуну, Министарству просвете, науке и технолошког развоја и Градској управи…

Опширније →
Прeпoрукe мeрa Mинистaрству прoсвeтe, нaукe и тeхнoлoшкoг рaзвoja зa усклaђивaњe тeкстa Пoзивa зa приjaвљивaњe зa дoдeлу стипaндиja сa aнтидискриминaциoним прoписимa

бр. 021-02-209/2016-02 датум: 27. 5. 2016.     Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1] да прати спровођење закона који се тичу забране дискриминације и препоручује органима јавне власти и другим лицима мере за остваривање равноправности, Повереница за заштиту равноправности упућује Министарству просвете, науке и технолошког развоја     ПРЕПОРУКУ МЕРА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ РАВНОПРАВНОСТИ    …

Опширније →
Препорука мера Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за остварење пуне равноправности особа са инвалидитетом

бр. 021-02-34/2016-02    датум: 22. 4. 2016.     МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА –Александар Вулин, министар- 11000 БЕОГРАД Немањина 22-26 Поштовани господине Вулин, Поверенику за заштиту равноправности обратили су се Удружење банака Србије п.у. дописом 0204 бр. 125/3-2016 од 15. марта 2016. године и електронским писмом од 29. марта 2016. године и…

Опширније →
Општа препорука мера центрима за социјални рад

бр. 07-00-791/2015-02 датум: 28. 4. 2016. Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прати спровођење закона који се тичу забране дискриминације и препоручује органима јавне власти и другим лицима мере за остваривање равноправности, Повереница за заштиту равноправности упућује центрима за социјални рад ПРЕПОРУКУ МЕРА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ РАВНОПРАВНОСТИ Повереница за заштиту равноправности препоручује центрима за социјални…

Опширније →
Општа препорука мера Националној служби за запошљавање

бр. 021-02-268/2015-02   датум:  23.11.2015. Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прати спровођење закона који се тичу забране дискриминације и препоручује органима јавне власти и другим лицима мере за остваривање равноправности, Повереница за заштиту равноправности упућује Националној служби за запошљавање ПРЕПОРУКУ МЕРА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ РАВНОПРАВНОСТИ 1) Потребно је да Национална служба за запошљавање, Филијала за…

Опширније →
Препорука мера Секретаријату за саобраћај града Београда, Дирекција за јавни превоз

бр. 021-01-265/2015-02   датум:  20.10.2015. Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прати спровођење закона који се тичу забране дискриминације и препоручује органима јавне власти и другим лицима мере за остваривање равноправности, Повереница за заштиту равноправности упућује Градској управи града Београда, Секретаријату за саобраћај, Дирекцији за јавни превоз ПРЕПОРУКУ МЕРА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ РАВНОПРАВНОСТИ 1) Потребно је…

Опширније →
Препорука мера ЈКП Погребна услуге Београд

бр. 07-00-310/2015-02   датум: 15.10.2015. ЈКП „ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ“ Д. Б, директор 11000 БЕОГРАД Рузвелтова бр. 50 Поштовани господине Б, Повереница за заштиту равноправности примила је притужбу у којој је наведено да радници обезбеђења нису дозволили подносиоцу притужбе, који је особа са инвалидитетом, да уђе у Ново гробље сопственим аутомобилом за други дан Задушница, 31. марта 2015….

Опширније →
back to top