Препоруке мера органима јавне власти

Прeпoрукa мeрa Mинистaрству здрaвљa у вeзи брojeвa тeлeфoнa нaмeњeних пoмoћи стaриjим лицимa

датум: 6.4.2020.   ХИТНО МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА ЗЛАТИБОР ЛОНЧАР, министар 11000 БЕОГРАД Булевар Михајла Пупина 2   Поштовани господине Лончар,   Поверенику за заштиту равноправности обратило се више грађана и грађанки старијих од 65 година живота, а који не живе на територији града Београда, који су нас да обавестили да нису у могућности да помоћ остваре…

Опширније →
Препорука мера Mинистарству унутрашњих послова поводом рeгистрaциje вoзилa стaриjих грaђaнa у врeмe вaнрeднoг стaњa

бр. 07-00-201/2020-02      датум: 31. 3. 2020.   ХИТНО МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА Небојша Стефановић, министар 11000 БЕОГРАД Булевар Михајла Пупина 2   Поштовани господине Стефановићу, Поверенику за заштиту равноправности обратило се више грађана и грађанки старијих од 65 година живота, који су власници моторних возила, а којима је регистрација истекла у време трајања ванредног стања. У…

Опширније →
Препорука мера јединицама локалне самоуправе – помоћ у кући

  Препорука мера јединицама локалне самоуправе – помоћ у кући  

Опширније →
Прeпoрукa мeрa зa oствaривaњe рaвнoпрaвнoсти РT Србиje

бр. 021-01-266-2/2020-02          датум:18. март 2020. године     Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1] да прати спровођење закона који се тичу забране дискриминације и препоручује органима јавне власти и другим лицима мере за остваривање равноправности, Повереник за заштиту равноправности упућује јавним медијским установама     ПРЕПОРУКУ МЕРА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ РАВНОПРАВНОСТИ     Повереник за заштиту…

Опширније →
Прeпoрукa мeрa зa oствaривaњe рaвнoпрaвнoсти РT Вojвoдинe

бр. 021-01-267-2/2020-02          датум:18. март 2020. године     Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1] да прати спровођење закона који се тичу забране дискриминације и препоручује органима јавне власти и другим лицима мере за остваривање равноправности, Повереник за заштиту равноправности упућује јавним медијским установама     ПРЕПОРУКУ МЕРА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ РАВНОПРАВНОСТИ     Повереник за заштиту…

Опширније →
Препорука мера за остваривање равноправности Високом савету судства

бр. 07-00-110/2020-02 датум: 11.3.2020. ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Жалбена комисија судова 11000 БЕОГРАД Немањина 22-26   Поштовани/а, Повереник за заштиту равноправности примио је анонимну притужбу лица које је запослено у Првом основном суду у Београду. Наиме, подноситељка притужбе је навела да је у Првом основном суду у Београду запослена на одређено време више од 7 година,…

Опширније →
Препорука мера Пошта Србије

бр. 07-00-180/2020-02  датум: 19.3.2020. године   ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОШТА СРБИЈЕ“, в.д. директора   11000 БЕОГРАД Таковска 2   Поштована госпођо Петровић,   Поверенику за заштиту равноправности обратило се више родитеља малолетне деце и особа са инвалидитетом запослених у Јавном предузећу „Пошта Србије“, који се након усвајања Одлуке о проглашењу ванредног стања[1] од 15 марта 2020….

Опширније →
Препорука мера за остваривање равноправности слепих и слабовидих особа приликом провере уписа у Јединствени бирачки списак на порталу Министарства државне управе и локалне самоуправе

бр. 07-00-159/2020-02      датум: 12.  3. 2020.   МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Бранко Ружић, министар   11000 БЕОГРАД Бирчанинова 6   Поштовани господине Ружићу, Поверенику за заштиту равноправности обратила се особа са инвалидитетеом наводећи да  слепе особе не могу електронским путем да провере да ли су уписани у бирачки списак. Наиме, програм провере за…

Опширније →
Препорука мера РТС-у како би информације биле доступне гледаоцима са оштећеним слухом посредством коришћења титлова или знаковног језика

  Препорука мера РТС-у како би информације биле доступне гледаоцима са оштећеним слухом посредством коришћења титлова или знаковног језика  

Опширније →
Препорука мера РТВ-у како би информације биле доступне гледаоцима са оштећеним слухом посредством коришћења титлова или знаковног језика

  Препорука мера РТВ-у како би информације биле доступне гледаоцима са оштећеним слухом посредством коришћења титлова или знаковног језика  

Опширније →
back to top