Препоруке мера органима јавне власти

Општа препорука мера Националној служби за запошљавање

бр. 021-02-268/2015-02   датум:  23.11.2015. Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прати спровођење закона који се тичу забране дискриминације и препоручује органима јавне власти и другим лицима мере за остваривање равноправности, Повереница за заштиту равноправности упућује Националној служби за запошљавање ПРЕПОРУКУ МЕРА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ РАВНОПРАВНОСТИ 1) Потребно је да Национална служба за запошљавање, Филијала за…

Опширније →
Препорука мера Секретаријату за саобраћај града Београда, Дирекција за јавни превоз

бр. 021-01-265/2015-02   датум:  20.10.2015. Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прати спровођење закона који се тичу забране дискриминације и препоручује органима јавне власти и другим лицима мере за остваривање равноправности, Повереница за заштиту равноправности упућује Градској управи града Београда, Секретаријату за саобраћај, Дирекцији за јавни превоз ПРЕПОРУКУ МЕРА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ РАВНОПРАВНОСТИ 1) Потребно је…

Опширније →
Препорука мера ЈКП Погребна услуге Београд

бр. 07-00-310/2015-02   датум: 15.10.2015. ЈКП „ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ“ Д. Б, директор 11000 БЕОГРАД Рузвелтова бр. 50 Поштовани господине Б, Повереница за заштиту равноправности примила је притужбу у којој је наведено да радници обезбеђења нису дозволили подносиоцу притужбе, који је особа са инвалидитетом, да уђе у Ново гробље сопственим аутомобилом за други дан Задушница, 31. марта 2015….

Опширније →
Допис председници Народне скупштине

бр. 021-02-256/2015-02  датум:  29.9.2015.   НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Маја Гојковић, председница     11000 БЕОГРАД  Трг Николе Пашића бр. 13     Поштована госпођо Гојковић,     Захваљујемо Вам што сте нас обавестили о активностима и мерама које сте предузели, односно, о активностима које планирате да предузмете у циљу поступања по препоруци Повереника за…

Опширније →
Прeпoрукa мeрa Нaрoднoj скупштини

Број:  021-02-256/2015-02   Датум: 18.9.2015.   НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Маја Гојковић, председница   11000 БЕОГРАД Трг Николе Пашића бр.13     Поштована госпођо Гојковић,   У складу са законском надлежношћу да пратим спровођење закона који се тичу забране дискриминације и препоручујем мере за остваривање равноправности[1], слободна сам да Вам укажем да сви државни органи и…

Опширније →
Препорука мера Градској управи града Ниша због дискриминације на основу пребивалишта у поступку пред органима јавне власти

бр. 021-02-249/2015-02   датум: 12.8.2015. СКУПШТИНА ГРАДА НИША Миле Илић, председник 18000 НИШ 7. jули бр. 2 Поштовани господине Илићу, Поступајући по притужби грађанина Ниша против Градске управе града Ниша, Повереница за заштиту равноправности дошла је до сазнања да породиља која живи у Нишу, у складу са одлуком града Ниша, не може да оствари право на…

Опширније →
Препорука мера Градској општини Земун због принудног исељавања становника ромског насеља

бр. 07-00-365/2015-02   датум: 27. 7. 2015. Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прати спровођење закона који се тичу забране дискриминације и препоручује органима јавне власти и другим лицима мере за остваривање равноправности (чл. 33. тaч. 7. и 9. Закона о забрани дискриминације, „Сл. гласник РС“, бр. 22/2009), Повереница за заштиту равноправности даје Градској оштини…

Опширније →
Препорука мера такси удружењима

бр. 07-00-236/2015-02   датум: 24.7.2015. МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе организације „Praxis“ из Београда против Савеза такси удружења Србије, поводом изјаве Александра Бијелића, председника Савеза такси удружења Србије, објављене у електронском издању дневног листа „Блиц“ од 24. марта 2015. године, у тексту „НОВА ПРЕПОРУКА ТАКСИСТИМА: Не возите азиланте!“. Повереница за заштиту равноправности утврдила…

Опширније →
Препорука мера Граду Нишу за остваривање равноправности

бр. 021-02- 211/2015-02   датум: 9.7.2015. СКУПШТИНА ГРАДА НИША Миле Илић, председник 18000 НИШ 7. jули бр. 2 Поштовани господине Илићу, Повереница за заштиту равноправности примила је притужбу у којој је једна грађанка Ниша указала на неравноправан положај у који је њена породица доведена у односу на друге нишке породице, због услова који су прописани Одлуком…

Опширније →
Изјашњење на Акциони план за спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији за период 2015-2017

бр. 021-02-10/2015-04 датум: 28. фебруар 2015. године   Министарство државне управе и локалне самоуправе Др Кори Удовички, министарка 11000 БЕОГРАД Бирчанинова бр. 6   Предмет: Изјашњење на Акциони план за спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији за период 2015-2017   Поштована госпођо Удовички,   У вези са Вашим захтевом од 26. фебруара 2015….

Опширније →
back to top