Препоруке мера органима јавне власти

Препорука мера матичним службама

бр. 021-01-169/2021-02      датум: 6.9.2021.   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1] да прати спровођење закона који се тичу забране дискриминације и препоручује органима јавне власти и другим лицима мере за остваривање равноправности и заштиту од дискриминације, Повереник за заштиту равноправности упућује општинским/градским управама   ПРЕПОРУКУ МЕРА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ РАВНОПРАВНОСТИ И ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ   Повереник…

Опширније →
Препорука мера Министарству финансија

бр. 07-00-00353/2021-02   датум: 26.8.2021. МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Синиша Мали, министар 11000 БЕОГРАД Кнеза Милоша 20   Поштовани господине Мали, Поверенику за заштиту равноправности обратило се дописом удружење грађана које је истакло да је условљавањем за остваривање права на новчану помоћ из Закона о привременом регистру пунолетних грађана Републике Србије којима се уплаћује новчана помоћ за ублажавање…

Опширније →
Препорука мера свим ЈЛС поводом поступка промене пола у матичним књигама

бр. 021-01-169/2021-02      датум: 6.9.2021.       Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1] да прати спровођење закона који се тичу забране дискриминације и препоручује органима јавне власти и другим лицима мере за остваривање равноправности и заштиту од дискриминације, Повереник за заштиту равноправности упућује општинским/градским управама     ПРЕПОРУКУ МЕРА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ РАВНОПРАВНОСТИ И ЗАШТИТУ ОД…

Опширније →
Препорука мера Министарству за бригу о породици и демографији и Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

бр. 021-01-354/2021-02           датум: 19.8.2021   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1] да прати спровођење закона који се тичу забране дискриминације и препоручује органима јавне власти и другим лицима мере за остваривање равноправности и заштиту од дискриминације, Повереник за заштиту равноправности упућује     ПРЕПОРУКУ МЕРА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ РАВНОПРАВНОСТИ     Повереник за заштиту равноправности препоручује…

Опширније →
Препорука мера Министартсву просвете, науке и технолошког развоја

бр.  021-01-345/2021-02     датум: 19. 7. 2021. године   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1] да прати спровођење закона који се тичу забране дискриминације и упућује препоруке мера органима јавне власти и другим лицима за остваривање равноправности и заштите од дискриминације, Повереник за заштиту равноправности упућује Министартсву просвете, науке и технолошког развоја   ПРЕПОРУКУ МЕРА ЗА…

Опширније →
Препорука мера за остваривање равноправности ПУ АА

бр.  021-01-322/2021-02      датум: 8. 6. 2021. године   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1] да прати спровођење закона који се тичу забране дискриминације и препоручује органима јавне власти и другим лицима мере за остваривање равноправности, Повереник за заштиту равноправности упућује ПУ AA   ПРЕПОРУКУ МЕРА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ РАВНОПРАВНОСТИ   Повереник за заштиту равноправности препоручује ПУ…

Опширније →
Прeпoрукa мeрa Гeрoнтoлoшкoм цeнтру у Бeoгрaду, Дoму „Бeжaниjскa кoсa“

бр. 07-00-206/2021-02   датум: 12.4.2021.   ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР БЕОГРАД ДОМ „БЕЖАНИЈСКА КОСА“ –   11000 БЕОГРАД Марије Бурсаћ бр. 49   Поштовани господине,   Поверенику за заштиту равноправности обратили су се A.A. и Б.Б., чија је мајка В.В., корисница Геронтолошког центра у Београду, Дома „Бежанијска коса“. А.А. је старатељка В.В. из разлога што је она слепа,…

Опширније →
Препорука мера НИН-у

бр. 07-00-42/2021-02 датум: 8.3.2021.   Поштовани господине Ћулибрк, Током процеса жирирања и избора за НИН-ову награду, Поверенику за заштиту равноправности неколико пута је указано на посредну маргинализацију женског књижевног стваралаштва тиме што није постојала никаква могућност да било која списатељица добије ово признање јер међу финалистима престижне награде за најбољи роман године није било жена,…

Опширније →
Прeпoрукa мeрa Mинистaрству прoсвeтe, нaукe и тeхнoлoшкoг рaзвoja пoвoдoм oдржaвaњa нaстaвe у шкoлaмa

бр. 021-01-130/2021-02      датум: 8.4.2021   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1] да прати спровођење закона који се тичу забране дискриминације и препоручује органима јавне власти и другим лицима мере за остваривање равноправности, Повереник за заштиту равноправности упућује Министарству просвете, науке и технолошког развоја   ПРЕПОРУКУ МЕРА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ РАВНОПРАВНОСТИ   Повереник за заштиту равноправности препоручује…

Опширније →
Препорука мера за остваривање равноправности Градској оштини Чукарица

Бр. 021-01-104/2021-02  датум: 24.3.2021.   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности из члана 33.тачка 9. Закона о забрани дискриминације да препоручује органима јавне власти и другим лицима мере за остваривање равноправности, Повереник за заштиту равноправности даје Градској оштини Чукарица   ПРЕПОРУКУ МЕРА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ РАВНОПРАВНОСТИ   Повереник за заштиту равноправности препоручује Градскoj општини Чукарица:  …

Опширније →
back to top