Јанковић учествовала на друштвеном дијалогу „Међугенерацијска солидарност“

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић присуствовала је 8. децембра на друштвеном дијалогу „Међугенерацијска солидарност“ у организацији Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог, где је навела да је Србија међу првима препознала важност заштите људских права старијих и у фокус јавних политика ставила борбу против дискриминације старијих.

Питање међугенерацијске солидарности је пре свега питање наше друштвене кохезије, као предуслова за праведно и инклузивно друштво. Имајући у виду тренутну демографску слику и очекиване тенденције у погледу природног прираштаја и старења становништва уопште, ово је веома важно поље на коме треба и у будућности радити, рекла је Бранкица Јанковић и додала да ми као друштво имамо велику предност и потенцијал, сходно нашем културном идентитету, доброј традицији и обичајима из прошлости који подразумевају поштовање старијих и односе солидарности и разумевања, ако такав однос очувамо и унапредимо у годинама које долазе. Јанковић је подсетила да је и у Софији на Министарској конференцији о демографској отпорности „Обликовање демографске будућности Европе, путеви за напредовање друштва у свету брзих демографских промена“ Србију представила као пример добре праксе међугенерацијске солидарности.

Препознајући значај међугенерацијске солидарности, Повереник за заштиту равноправности континуирано спроводи активности у циљу унапређења и подизања свести о овом питању.

Print Friendly, PDF & Email
back to top