Дан: 1. јула 2022.

Повереница на конференцији: „Пoштoвaњe рaзличитoсти кao кaмeн тeмeљaц зa интeгрaциjу Рoмa крoз зaпoшљaвaњe – случaj Слoвeниje и Србиje“

Заштита од дискриминације и унапређење положаја Рома и Ромкиња, кроз одговарајући приступ становању, образовању, раду и изворима прихода мора бити високо на листи приоритета надлежних органа и институција,  јер ти проблеми и даље одлучујуће опредељују положај ромске националне мањине у нашем друштву, рекла је повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић на  кoнфeрeнциjи „Пoштoвaњe рaзличитoсти кao…

Опширније →
back to top