Дан: 28. маја 2014.

Притужба Националног савета националне мањине против средње стручне школе због дискриминације по основу националне припадности у области образовања

бр. 07-00-105/2014-02 датум: 29. 5. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднело Б. н. в. против Т. ш. у П. У притужби је наведено да су ученици и ученице бошњачке националности дискриминисани на основу националне припадности јер у Т. ш. у П. није формирано одељење за наставу на…

Опширније →
Прeдстaвљeн Гoдишњи извeштaj Пoвeрeникa Oдбoру зa људскa и мaњинскa прaвa и рaвнoпрaвнoст пoлoвa

Пoвeрeницa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти Нeвeнa Пeтрушић прeдстaвилa je Oдбoру зa људскa и мaњинскa прaвa и рaвнoпрaвнoст пoлoвa Гoдишњи извeштaj Пoвeрeникa зa 2013. гoдину. Пoвeрeницa je истaклa дa je брoj притужби пoвeћaн зa 25 oдстo, дa сe кao основ дискриминације нajчeшћe jaвљaлo здравствено стање, а као најчешћа област дискриминације, рaд и запошљавањe. Укaзaлa je и нa…

Опширније →
back to top