Завршна конференција у оквиру пројекта „Превазилажење неједнакости“

Поводом завршетка пројекта „Превазилажење неједнакости: борба против дискриминације и злочина из мржње над Ромима и Ромкињама у Србији“ Повереник за заштиту равноправности и Регионални центар за мањине одржали су завршну конференцију на којој су представљени резултати рада.

Циљ пројекта је био да се додатно оснаже ромски активисти и активисткиње и представници и представнице локалних самоуправа да се активно укључе у борбу против дискриминације Рома и Ромкиња, као и да се охрабре да ефикасно користе постојеће механизме за заштиту равноправности.

Координаторка Регионалног центра за мањине Јована Вуковић оценила је да ромски активисти и представници локалних самоуправа још увек не знају да идентификују све случајеве дискриминације и да је зато потребно наставити са њиховим подучавањем да препознају и пријаве дискриминацију.

Помоћница поверенице за заштиту равноправности Љиљана Лончар навела је да је највећи број притужби од када постоји институција Повереника поднет због дискриминације ромске националне мањине, а да је дискриминација Рома и Ромкиња најприсутнија у области образовања и при запошљавању. Она је представила судске поступке који су вођени због дискриминације Рома и истакла значај сарадње Повереника за заштиту равноправнсоти и невладиних организација на побољшању положаја Рома у нашем друштву.

Програмски сарадник у Регионалном центру за мањине Марко Васиљевић оценио је да је да се напади мотивисани мржњом према Ромима и Ромкињама не пријављују како због недовољне информисаности тако и због тога што надлежне институције на такве случајеве не рeагују увек адекватно.

Председница УГ Романи Цикна из Крушевца Славица Ракић истакла је значај ових активности у оснаживању ромских активиста и активисткиња. Она је истакла је да је подршка Регионалног центра за мањине и Повереника од огромне важности за локалне ромске организације као и да је таква сарадња нужна на пољу сузбијања дискриминације и злочина из мржње.

Пројекат „Превазилазење неједнакости: борба против дискриминације и злочина из мржње над Ромима и Ромкињама у Србији“ наставак је успешне сарадње Повереника са невладином организацијом Регионални центар за мањине, са којима се од маја 2012. године ради на јачању капацитета Рома и Ромкиња у борби против дискриминације и борби против говора мржње и злочина из мржње. Пројекат је финансирала Амбсада Краљевине Холандије.

Поводом завршетка пројекта Превазилажење неједнакости: борба против дискриминације и злочина из мржње над Ромима и Ромкињама у СрбијиПовереник за заштиту равноправности и Регионални центар за мањине одржали су завршну конференцију на којој су представљени резултати рада.

Циљ пројекта је био да се додатно оснаже ромски активисти и активисткиње и представници и представнице локалних самоуправа да се активно укључе у борбу против дискриминације Рома и Ромкиња, као и да се охрабре да ефикасно користе постојеће механизме за заштиту равноправности.

Координаторка Регионалног центра за мањине Јована Вуковић оценила је да ромски активисти и представници локалних самоуправа још увек не знају да идентификују све случајеве дискриминације и да је зато потребно наставити са њиховим подучавањем да препознају и пријаве дискриминацију.

 

Помоћница поверенице за заштиту равноправности Љиљана Лончар навела је да је највећи број притужби од када постоји институција Повереника поднет због дискриминације ромске националне мањине, а да је дискриминација Рома и Ромкиња најприсутнија у области образовања и при запошљавању. Она је представила судске поступке који су вођени због дискриминације Рома и истакла значај сарадње Повереника за заштиту равноправнсоти и невладиних организација на побољшању положаја Рома у нашем друштву.

 

Програмски сарадник у Регионалном центру за мањине Марко Васиљевић оценио је да је да се напади мотивисани мржњом према Ромима и Ромкињама не пријављују у довољној мери како због недовољне информисаности тако и због тога што надлежне институције на такве случајеве не реагују увек адекватно.

 

Председница УГ Романи Цикна из Крушевца Славица Ракић истакла је значај ових активности у оснаживању  ромских активиста и активисткиња. Илуструјући бројним примерима проблеме ромске мањине и наводећи случајеве дискриминације са којима се сусретала, истакла је да је подршка локалним ромским организацијама од стране Регионалног центра за мањине и Поверенице за заштиту равноправности, од огромне важности. Недостатак капацитета локалних ромских организација чини такву сарадњу нужном на пољу сузбијања дискриминације и злочина из мржње.

Пројекат „Превазилазење неједнакости: борба против дискриминације и злочина из мржње над Ромима и Ромкињама у Србији“ наставак је успешне сарадње Повереника са невладином организацијом Регионални центар за мањине, са којима се од маја 2012. године ради на јачању капацитета Рома и Ромкиња у борби против дискриминације и борби против говора мржње и злочина из мржње. Пројекат је финансирала Амбсада Краљевине Холандије.

Print Friendly, PDF & Email
back to top