Визија и мисија

Србија је (праведно и отворено) друштво равноправних људи са једнаким могућностима у којем се цени и негује различитост.

Наша мисија је искорењивање сваке дискриминације и допринос изградњи толерантног друштва у коме сви уживају једнака права и имају једнаке могућности.


PDFОДЛУКА О ИЗБОРУ ПОВЕРЕНИКА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ 2015. ГОДИНЕПреузми


О Д Л У К А О ИЗБОРУ ПОВЕРЕНИКА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИDOCX


СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ИНСТИТУЦИЈЕ ПОВЕРЕНИКА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИDOCX


Print Friendly, PDF & Email
back to top