У Београду одржан скуп посвећен сарадњи са националним саветима

У понедељак 14. септембра 2015. године, одржана је шеста радионица „Улога националних савета националних мањина у борби против дискриминације“.

Члановима и чланицама националних савета националних мањина представљен је законски и институционални оквир за борбу против дискриминације, као и надлежности Повереника и инструменти за борбу против дискриминације.

Присутни представници и представнице националних савета су разменили међусобна искуства у борби против дискриминације, док је Национални савет бошњачке националне мањине пренео позитивна искуства досадашње сарадње са Повереником, посебно у области службене употребе језика и писма.

Радне сесије су водили Реља Пантић, саветник у Стручној служби Повереника за заштиту равноправности, и Драган Поповић, директор Центра за практичну политику.

Print Friendly, PDF & Email
back to top