Трибина у Новом Саду посвећена jaчaњу Рoмa у бoрби прoтив дискриминaциje

 

У Новом Саду организована трибина Повереника за заштиту равноправности, у оквиру пројекта који финансира Крaљeвина Хoлaндиjа „Jeднaкe шaнсe зa бoљe мoгућнoсти – jaчaњe Рoмa у бoрби прoтив дискриминaциje“ („Equal Chance for Better Prospects – Strengthening Roma People in Combating Discrimination“). Учесницима су се обратили представници Стручне службе Повереника за заштиту равноправности, Богдан Лекић и Ивана Филипов, као и представник организације Праксис, Данило Ћурчић. Они су присутне упознали са надлежностима и радом Повереника за заштиту равноправности, док је Данило Ћурчић из организације Праксис говорио о најчешћим видовима кршења права ромске популације. Затим је уследила дискусија на којој су учесници говорили о својим искуствима са дискриминацијом и предлагали начине и мере за њено отклањање.

Print Friendly, PDF & Email
back to top