Саопштење за јавност – Међународни дан жена

Жене у Србији су правно најравноправније на Западном Балкану, кажу подаци Светске банке. Али подаци из медијских објава кажу да је од почетка ове године, за само 64 дана, убијено девет жена. Иако нам закони дају солидан опсег деловања и даље морамо много тога урадити како бисмо одбранили право на живот и достојанство сваке жене, каже Бранкица Јанковић, повереница за заштиту равноправности поводом Међународног дана жена.

Жене које су претрпеле неки облика насиља у 51 одсто случајева као насилнике наводе мужа, односно партнера. Ово је један од кључних налаза истраживања које ћемо ускоро представити јавности, а тиче се узрока непријављивања насиља у породици, наводи повереница. Поред подршке породице и непосредног окружења женама које трпе насиље, важно је успоставити тело за праћење фемицида у Србији, како бисмо обезбедили не само прикупљање података, већ и унапредили рад институција и побољшали систем заштите жена од насиља, каже Јанковић. Она истиче да су мизогинија и сексизам распрострањени и у дигиталном простору, што подстиче пораст насиља и у тој сфери. Неопходно је створити безбедно дигитално окружење за жене и механизме који ће кажњавати како починиоце дигиталног насиља, тако и платформе које то омогућавају, закључује повереница.

Иако постоји напредак у остваривању права жена последњих пола века, оне се и данас готово свакодневно сусрећу са различитим огољеним или прикривеним формама неравноправности и дискриминације. Пракса Повереника каже да су жене највише дискриминисане у области рада и запошљавања, а упркос томе што су видљивије и у традиционално „мушким“ занимањима, њихова неравноправност се и даље значајно огледа у безбедности, науци, технологији и спорту где их скоро нема на позицијама доносиоца одлука.

Светска банка процењује економску вредност родне неравноправности на глобалном нивоу на 160,2 билиона долара, при чему жене поседују само 38 одсто укупног личног богатства. Улагање у образовање и веће могућности за девојке и жене има позитиван економски ефекат јер је смањење родног јаза у богатству од суштинског значаја за одрживи, инклузивни развој. Само економским оснаживањем жена, подстицањем њихових способности и едукацијом, ствари се могу променити на боље не само за жене, већ и за цело друштво, поручила је повереница честитајући 8. март.

Print Friendly, PDF & Email
back to top