Саопштење поводом Редовног годишњег извештаја за 2015. годину

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић поднела јe Народној скупштини Републике Србије Редован годишњи извештај за 2015. годину.

Извештај показује тренд пораста броја предмета, којих је у 2015. било око 20 одсто више него претходне године. Ипак, пораст броја притужби не значи да у нашем друштву има више дискриминације, него да се ова појава све више препознаје, али и да је институција Повереника знатно видљивија у јавности.

Највише притужби прошле године поднето је због дискриминације на основу пола, а следе притужбе због дискриминације на основу националне припадности, инвалидитета и на основу старосног доба. Када говоримо о области у којима се дискриминација најчешће појављује, највећи број притужби односио се на дискриминацију у поступку запошљавања или на послу Следеће најчешће области у којима се појављује дискриминација су поступци пред органима јавне власти, као и дискриминација приликом пружања јавних услуга или при коришћењу објеката и површина.

На основу рада Повереника у прошлој години, може се закључити да су у Србији дискриминацији највише изложене жене, а разлог је био и усвајање Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору. У лошијем положају су и особе са инвалидитетом, као и припадници ромске националне мањине, а жене и деца из ових маргинализованих група најчешће су изложене двострукој или вишеструкој дискриминацији.

У извештају је дато 19 препорука за сузбијање дискриминације и унапређење равноправности, међу којима су: успостављање централизованог система за прикупљање свих података о дискриминацији у Србији, унапређење правног оквира система заштите од насиља у породици, усвајање Закона о бесплатној правној помоћи, измена Закона о финансијској подршци породици са децом, измена прописа који се односе на лишење пословне способности, итд.

Повереник за заштиту равноправности је први пут у извештају објавио и најзначајније пресуде Европског суда за људска права, указујући на добру праксу у области борбе против дискриминације.

godisnji izvestaj
Print Friendly, PDF & Email
back to top