Саопштење поводом Међународног дана борбе против расизма

Поводом Међународног дана борбе против расизма, повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић указује да проблем расне дискриминације и нетрпељивости представља велики изазов за сва савремена друштва које треба да почивају на вредностима толеранције, равноправности и поштовања људских права.

Податак да се свака друга притужба на основу националне припадности, поднета Поверенику за заштиту равноправности у 2017. години, односила на дискриминацију Рома и Ромкиња показује да је још увек тежак положај ове националне мањине, чији бројни припадници живе у искључености и сиромаштву. Повереница Јанковић истиче да је дужност свих надлежних да предузимају мере активне политике запошљавања, остваривања права и услуга из социјалне и здравствене заштите, побољшање услова становања и ефикаснију инклузију ромске деце у систем образовања, без сегрегације и дискриминације.

Такође, указујемо на отежан положај, трауматична искуства и различите баријере у остваривању људских права миграната, избеглица и тражилаца азила.

Повереница истиче да у процесу превазилажења предрасуда и стереотипа, као и у борби против дискриминације, значајну улогу има и образовање млађих генерација у духу солидарности и равноправности, чиме се стварају услови за ефикасније сузбијање дискриминације.

Print Friendly, PDF & Email
back to top