Сaoпштeњe пoвoдoм Meђунaрoднoг дaнa стaриjих oсoбa

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић честитала је најстаријим грађанима и грађанкама 1. октобар – Међународни дан старијих особа.

Статистика сведочи да старосно доба представља трећи основ дискриминације по броју поднетих притужби Поверенику за заштиту равноправности у току прошле године, а када говоримо о особама старијим од 65 година најчешћи узроци дискриминације су негативна слика о старијима, стереотипи и предрасуде о овој друштвеној групи, истакла је повереница.

Статистика, међутим, не даје реалну слику и стање у друштву, јер наши најстарији грађани и грађанке не препознају дискриминацију или је сматрају породичном срамотом, те је често не пријављују, рекла је повереница и додала да сви, почевши од најмлађих, треба да учимо шта је међугенерацијска солидарност и да помажемо најстаријима да се укључе у што већи број друштвених активности.

Повереница је нагласила да је потребно континуирано радити на доживотном развоју сваког појединца, на обезбеђивању економске и социјалне сигурности и квалитету живота у старости, омогућавању пуног учешћа старијих, елиминацији свих облика друштвеног занемаривања као и на поштовању различитости и унапређењу толеранције.

Поводом међународног дана старијих, Повереник за заштиту равноправности и Одбор за права детета Народне скупштине Републике Србије организовали су заједничку седницу „Мост разумевања“ посвећену међугенерацијској солидарности и важности унапређења положаја старијих.

Print Friendly, PDF & Email
back to top