Упозорење поводом изјава црквених великодостојника о улози жене у друштву

Србија је према Уставу секуларна држава у којој свако има право да слободно одлучује о рађању деце. Репродуктивна права и слободе спадају у корпус људских права која се не смеју доводити у питање. Наметање женама рађања као обавезе и патријархалног обрасца као једино прихватљивог, штетно је за цело друштво. Популациона политика, као једна од веома важних политика у свим земљама која се суочавају са великим демографским изазовима, подразумева механизме подстицања рађања, који обухватају жене и мушкарце равноправно, као и бригу о породици и одговорном родитељству.

Поштујући аутономију Српске православне цркве и других верских заједница и верска осећања грађана и грађанки Србије, сматрам да говори црквених великодостојника треба да остану у оквиру верских питања и да не прелазе у питања цивилизацијских тековина демократских друштава, међу којима је једно од најважнијих поштовање људских права и слобода.

Црква има право да у оквиру својих активности и путем медија, износи своје ставове, али сматрам да су изјаве појединих црквених великодостојника непримерене и нажалост увредљиве према женама и продубљују предрасуде и стереотипе које могу довести до дискриминације. Примећујем да је култура дијалога и даље недовољно развијена и треба подсетити да изношењем ставова у јавном дискурсу доприносимо разумевању и развоју нашег друштва, или пак наносимо штету, закључила је повереница Јанковић.

Print Friendly, PDF & Email
back to top