Саопштење поводом 15. октобра, Међународног дана жена из руралних подручја

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић поводом 15. октобра,  Међународног дана жена из руралних подручја подсећа на изузетно значајну улогу и потенцијал наших грађанки које живе на селу.

„Један број наших жена из руралних подручја налази се у тешком положају јер живи у економски мање развијеним деловима земље, а сусрећу се са низом проблема пошто често не могу да остваре право на породиљску накнаду или пензију. Мушкарци су углавном власници газдинстава с обзиром на то да брачни пар може, на основу важеће Уредбе, да региструје само једно газдинство. Родно засновано насиље такође је присутно и у руралним срединама“, указује повереница Јанковић.

Повереница истиче да жене на селу често представљају „невидљиву радну снагу“ уз недовољно поштовање њихове улоге у животу заједнице на селу, а често су изложене и различитим облицима дискриминације.

Унапређење квалитета живота жена  у руралним подручјима и смањење сиромаштва, равноправнији удео у расподели дохотка и економских могућности, као и њихов праведнији друштвени положај, изузетно су важни аспекти одрживог развоја сеоских средина у Србији.

Међународни дан жена из руралних подручја установљен је Резолуцијом Генералне скупштине УН из 2007. године са циљем да се широм света укаже на посебан допринос жена на селу.

Print Friendly, PDF & Email
back to top