Редован годишњи извештај за 2018. пред Одбором за људска и мањинска права и равноправност полова Скупштине Србије

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић представила је народним посланицама, чланицама Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова Редован годишњи извештај Повереника о стању у области заштите равноправности за 2018. годину. Кључни подаци из извештаја, мишљења и препоруке изнети су пред Одбором којим је председавала новоизабрана председница Јасмина Каранац, а посебно су представљене и опште препоруке за сузбијање дискриминације и унапређење равноправности.

Највећи број притужби у 2018. поднет је због дискриминације по основу инвалидитета, старосног доба и пола, а области друштвених односа у којима се најчешће подносе притужбе су пружање јавних услуга или коришћење објеката и површина, рад и запошљавање и поступци пред органима јавне власти.

Према оцени чланица Одбора, Извештај садржи свеобухватан преглед стања и релевантне податке који могу бити од значаја за даље креирање и унапређење јавних политика, као и од велике користи за рад народних посланика.

Print Friendly, PDF & Email
back to top