Публикације настале у оквиру пројекта „Нека равноправност постане стварност”

 

У оквиру пројекта „Нека равноправност постане стварност“ Повереник за заштиту равноправности објавио је више публикација. Све публикације доступне су у електронској форми на интернет презентацији Повереника, у одељку Извештаји и публикације.

 

Приручник је настао у оквиру пројекта који Повереник спроводи са имлементационим партнером Кућом људских права и демократије.

Приручник се састоји из осам делова. Први део посвећен је појму и облицима дискриминације. У другом је дат приказ механизама заштите од дискриминације који стоје на располагању свим грађанима Републике Србије. Трећи део пружа обавештења о Поверенику за заштиту равноправности и механизму заштите од дискриминације пред том институцијом: како се подноси притужба због дискриминације, како изгледа поступак одлучивања по притужбама и које су предности овог у односу на остале механизме заштите од дискриминације. У четвртом делу, посвећеном заштити права националних мањина, објашњено је и како је положај националних мањина уређен у нашем правном систему. Пети део бави се националним саветима националних мањина, док је у шестом дат приказ одабраних случајева у којима је утврђена дискриминација на основу националне припадности из праксе Повереника за заштиту равноправности. Седми и осми део посвећени су улози националних савета националних мањина у борби против дискриминације.

 

  • „ЗА СРБИЈУ БЕЗ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ: Водич кроз институционалну заштиту од дискриминације националних мањина“, Београд, 2014, ћирилица и латиница

Брошура на једноставан начин јавности објашњава појам дискриминације, значај промоције равноправности и уважавања различитости, као и законску улогу Повереника у њеној заштити. Она садржи најважније чињенице о Поверенику и процедурама за подношење притужби, односно представља својеврстан водич кроз институцију Повереника. Брошура садржи конкретне примере и најчешће случајеве дискриминације националних мањина, који им могу помоћи да дискриминацију препознају и затраже заштиту.

Print Friendly, PDF & Email
back to top