Притужба удружења Л. против удружења студената Правног факултета „Номоканон“ због говора мржње према сексуалним мањинама

дел. бр. 8/2011 датум: 14. 1. 2011.

Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прима и разматра притужбе због повреде одредаба Закона о забрани дискриминације и даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима (чл. 33. ст. 1 т. 1. Закона о забрани дискриминације („Сл. Гласник РС„ бр. 22/2009), поводом саопштења Удружења студената Правног факултета „Номоканон“ од 8. септембра 2010. године, Повереница за заштиту равноправности даје

 

МИШЉЕЊЕ

 

У саопштењу које је Удружење студената П. ф. н. објавило 8. септембра 2010. године поводом најаве одржавања Параде поноса изражене су идеје и ставови које представљају кршење забране говора мржње која је прописана чланом 11. Закона о забрани дискриминације („Сл. Гласник РС“, бр. 22/2009).

Повереница за заштиту равноправности, сагласно чл. 33. ст. 1. т. 1. Закона о забрани дискриминације, даје Удружењу студената Правног факултета „Номоканон“

 

ПРЕПОРУКУ

 

1. Удружење студената Правног факултета „Номоканон“ упутиће јавно извињење припадницима и припадницима ЛГБТ популације због говора мржње израженог у саопштењу од 8. септембра 2010. године. Јавно извињење ће објавити на веб сајту Удружења, у року од 15 дана од дана пријема мишљења са препоруком.

2. Удружење студената Правног факултета „Номоканон“ објавиће мишљење са препоруком поверенице за заштиту равноправности дел. бр. 8/2011 од 14. јануара 2011. године на веб сајту Удружења, у року од 15 дана од дана пријема.

3. Удружење студената Правног факултета „Номоканон“ ће се убудуће суздржавати од давања изјава, ширења идеја, ставова и информација којима се подстиче дискриминација, мржња или насиље против лица или групе лица због њиховог личног својства.

4. Удружење студената Правног факултета „Номоканон“ обавестиће Повереницу за заштиту равноправности о предузетим радњама у року од 30 дана од дана пријема овог мишљења и препоруке.

О б р а з л о ж е њ е

Повереница за заштиту равноправности спровела је поступак у циљу утврђивања релевантних чињеница и околности поводом притужбе Орг. Л. која је изјављена у складу са чланом 35. став 1. Закона о забрани дискриминације.

Удружењу студената Правног факултета „Номоканон“ је дана 4. октобра 2010. године упућен захтев да се у року од 15 дана изјасни о основаности притужбе. Достава захтева и копије притужбе је поновљена 7. децембра 2010. године, јер није било доказа да је претходна достава била уредна.

Дана 24. децембра 2010. године, Повереница за заштиту равноправности је примила изјашњење Удружења студената Правног факултета „Номоканон“ у којем је наведено да је притужба „неоснована, малициозна и заснована на злоупотреби одредаба Закона о забрани дискриминације“. У изјашњењу се наводи да Удружење дужи низ година организује догађаје на Правном факултету са циљем промовисања вредности националних правних споменика, националне историје и културе, промовисања љубави према властитом роду, отаџбини и свим националним и државноправним установама, чиме обавља и мисију додатног едуковања студената права. Из наведених разлога, Удружење студената Правног факултета „Номоканон“ сматра да предметно саопштење никако не може бити протумачено као акт дискриминације.

Члан 46. Устава Републике Србије јемчи слободу мишљења и изражавања, као и слободу да се говором, писањем, сликом или на други начин траже, примају и шире обавештења и идеје. Ставом 2. је прописано да се слобода изражавања може законом ограничити, ако је то неопходно ради заштите права и угледа других […]

Надаље, Закон о забрани дискриминације прописује да су сви једнаки и да је свако дужан да поштује начело једнакости, односно забрану дискриминације (члан 4), а такође и да свако има право да се изјасни о својој сексуалној оријентацији, а да је дискриминаторско поступање збор таквог изјашњавања забрањено.

Повереница за заштиту равноправности је ценила наводе изјашњења Удружења студената П. ф. н., али је мишљења да слобода говора није и никада не сме да буде изговор за говор мржње, као и да је законским прописима јасно постављен оквир и дефинисана је граница између слободе изражавања и објављивања идеја, информација и мишљења и говора мржње.

Идеје које су изражене у саопштењу Удружења студената Правног факултета „Номоканон“ поводом најаве одржавања Параде поноса од 8. септембра 2010. године представљају говор мржње према припадницима и припадницама ЛГБТ популације, а који је забрањен одредбама Закона о забрани дискриминације – члан 11. „Забрањено је изражавање идеја, информација и мишљења којима се подстиче дискриминација, мржња или насиље против лица или групе лица због њиховог личног својства, у јавним гласилима и другим публикацијама, на скуповима и местима доступним јавности, исписивањем и приказивањем порука или симбола и на други начин.“

Ценећи утврђене чињенице и правне прописе, Повереница за заштиту равноправности, сагласно чл. 33. ст. 1. т. 1. Закона о забрани дискриминације, дала је мишљење и препоручила Удружењу студената Правног факултета „Номоканон“ предузимање одговарајућих радњи.

 

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

др Невена Петрушић

 


microsoft-word-icon Притужба удружења Л. против удружења студената Правног факултета „Номоканон“ због говора мржње према сексуалним мањинама Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top