Притужба Г.О. против П.С. због дискриминације на основу чланства у политичким и другим организацијама у области рада

дел. бр. 309 датум: 5. 2. 2013.

 

МИШЉЕЊЕ БР. 509/2012

 

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднела Г. О. у своје име и у име и уз сагласност седам тренерица плеса: Н. Ј. В, С. С, В. В, О. С, Ј. Г, Ј. М. и Р. В, против П. с. С, због дискриминације на основу припадности организацији Н. п. о. I. S.

1. ТОК ПОСТУПКА

1.1. Повереници за заштиту равноправности обратила се 6. новембра 2012. године Г. О. притужбом коју је поднела у своје име и у име и уз сагласност седам тренерица плеса: Н. Ј. В, С. С, В. В, О. С, Ј. Г, Ј. М. и Р. В, против П. с. С. У притужби је наведено да су дискриминисане јер су чланице Н. п. о. I. S, јер је П. с. С. лиценцирао искључиво спортске стручњаке који нису чланови Н. п. о. I. S, а изузео спортске стручњаке који су чланови ове организације, упркос њиховим писаним молбама и захтевима да их лиценцирају у складу са Правилником П. с. С.

1.2. У притужби је, између осталог наведено:

– да су Н. Ј. В, оперативна тренерица плеса из П, С. С, оперативна тренерица плеса из К, В. В, оперативна тренерица плеса из П, Б. Ђ, оперативни тренер плеса из Ј, О. С, оперативна тренерица плеса из Б, Ј. Г, оперативна тренерица плеса из Б, Г. Г, оперативни тренер плеса из Л, Ј. М, оперативна тренерица плеса из Л, М. , тренерица плеса из Б, Г. О, дипломирана тренерица плеса и професорка физичког васпитања из Н. С. и Р. В. дипломирана тренерица плеса и професорка физичког васпитања из Н. С, дискриминисани на основу личног својства да су спортски стручњаци у грани спорта плес и да су активни чланови Н. п. о. I. S (МБ: ….) која се бави системом такмичења гране спорта плес;
– да је П. с. С. (МБ: ….) грански савез преко којег се остварује интерес у грани спорта плес, а који је примио у чланство Н. п. о. I. S;
– да је П. с. С. лиценцирао само спортске стручњаке спортског плеса који нису чланови Н. п. о. I. S, упркос низу писаних молби и захтева да се лиценцирају и спортски стручњаци модерног плеса који су чланови Н. п. о. I. S, а у складу са постојећим правилником у којем не постоје одредбе на основу којих би се правиле разлике међу стручњацима у плесу на спортски плес и модерни плес, већ се говори о плесу као јединственој грани спорта која обухвата и спортски плес и модерни плес;
– да је Правилником о спортским гранама у Републици Србији у члану 2. став 2. тачка 30. (неолимпијски спортови) прописано да је Плес (спортски плес; модерни плес) спортска грана у Републици Србији;
– да на дипломама спортских стручњака у плесу нигде не пише „дипломирани тренер спортског плеса“ или „дипломирани тренер модерног плеса“, него само „дипломирани тренер плеса“, зато што је то јединствена грана спорта која обухвата и спортски плес (латино-америчке и стандардне плесове) и модерни плес (перформинг арт, street плесове, специјалне плесове у пару и друге);
– да је 15. марта 2012. године Н. п. о. I. S примљена у чланство Плесног савеза Србије, као и да су благовремено П. с. С. спортски стручњаци у плесу (појединачно) доставили доказе о спортским звањима;
– да је 28. марта 2012. године П. с. С. послао ценовник за 2012. годину Н. п. о. I. S;
– да је Н. п. о. I. S, познавајући постојећи Правилник о лиценцирању П. с. С, свесна да испуњава услове за лиценцирање спортских стручњака (тренера и судија), 29. марта 2012. године упитала П. с. С. шта је све потребно да доставе од документације да би добили лиценцу за тренере;
– да је П. с. С. на то одговорио да ће најкасније у следећа 3 месеца донети нови Правилник о лиценцирању П. с. С. и да ће бити обавештени о свему потребном;
– да су 8. маја 2012. године поново затражили обавештење шта је све потребно да доставе П. с. С. како би лиценцирали тренере и судије, а да је П. с. одговорио да ће све клубове обавестити истовремено, „када дође време за то“;
– да је 25. маја 2012. године Судијска комисија П. с. С. заседала и донела одлуку о лиценцирању В. Ж, судије Плесног савеза за 2012. годину, чиме је поступала по постојећем правилнику о лиценцирању, али искључиво према стручњацима спортског плеса (који нису чланови Н. п. о. I. S);
– да је 20. јуна 2012. године П. с. С. доставио допис да је Председништво П.с. привремено лиценцирало тридесет плесних стручњака, међу којима нема спортских стручњака који су чланови Н. п. о. I. S, а који су благовремено предали П. с. дипломе о спортском звању, као и да је П. с. С. оставио рок клубовима који нису доставили потврде о ангажованим плесним стручњацима са документацијом да то учине у року од једног дана (до 21. јуна 2012. године);
– да П. с. С. није одговорио на захтев Н. п. о. I. S од 21. јуна 2012. године којим је тражено образложење зашто нису раније обавештени о потреби достављања додатних докумената и зашто није лиценцирана тренерица Р. В, чији клуб (V. D. K.) је послао захтев и документа 5. марта 2012. године;
– да је Д. Ј, генерална секретарка Н. п. о. I. S. 21. јуна 2012. године лично однела генералној секретарки П. с. С. документацију спортских стручњака који су чланови ове организације и да је генерална секретарка П. с. С. одбила да прими донету документацију (копије диплома тренера, копије извода из матичне књиге рођених и копије међународних диплома за судије);
– да је 27. јуна 2012. године Председништво П. с. С. донело одлуку да привремено лиценцира седам плесних стручњака, међу којима нема ниједног спортског стручњака у плесу који је члан Н. п. о. I. S;
– да је 5. марта 2012. године Клуб V. D. (члан Н. п. о. I. S) послао захтев П. с. С. за учлањење (са регистрацијом четири такмичара и копијом дипломе тренера и личне карте тренера) и да је 15. марта 2012. године примљен у чланство;
– да је клуб V. D. од 15. марта до 3. маја 2012. године извршио више уплата за чланарину, додатак чланарине, регистрацију плесача и котизације за такмичења;
– да се клуб V. D. три пута обраћао Савезу у облику упита, молби и захтева поводом лиценцирања тренера и судија у плесу, и то: 29. марта, 8. маја и 21. јуна 2012. године;
– да је Председништво П. с. С. 3. јула 2012. године донело одлуку којом упозорава Плесни клуб V. D. да није доставио комплетну документацију за регистрацију и лиценцирање такмичара и да због тога може бити искључен из чланства, као и да му оставља рок од 7 дана да достави нову документацију;
– да клуб V. D. није доставио додатну документацију, јер од јула до септембра клуб није радио и јер није наведено која документација треба да се достави;
– да је П. с. С. послао 29. септембра 2012. године Н. п. о. I. S. опомену пред искључење уколико не достави детаљну документацију о свим плесачима и њиховим клубовима, али не и спортским стручњацима;
– да П. с. С. до сада никада то није тражио од својих чланова, али да је Н. п. о. I. S. доставио ту документацију, око 14 кг папира о свим плесачима Н. п. о. I. S.
Уз притужбу је достављен и Правилник о лиценцирању стручњака, судија и организација у области плеса, пречишћен текст од 19. јануара 2011. године.

1.3. Г. О. је електронском поштом доставила 14. новембра 2012. године допуну притужбе, у којој је наведено да је П. с. С. искључио Н. п. о. I. S. из чланства, а у прилогу је доставила записник са 9. састанка Председништва П. с. С. одржаног 13. новембра 2012. године.

1.4. У допуни притужбе од 4. децембра 2012. године Г. О. је доставила сагласности седам спортских стручњакиња које су сагласне да се води поступак пред Повереником за заштиту равноправности: Н. Ј. В, С. С, В. В, О. С, Ј. Г, Ј. М. и Р. В.

1.5. Уз допуну притужбе су достављени и следећи докази: Статут П. с. С. од 20. марта 2012. године; одлука П. с. С. број 875 од 15. марта 2012. године о пријему Н. п. о. I. S. у чланство; ценовник П. с. С. од 28. марта 2012. године; Правилник о лиценцирању стручњака, судија и организација у области плеса, пречишћен текст од 19. јануара 2011. године; електронску преписку између Г. О. и П. с. С. од 29. марта 2012. године, клуба V. D. и П. с. С. од 08. и 10. маја 2012. године; записник са 5. састанка Судијске комисије П. с. С. од 25. маја 2012. године; електронску преписку између организације Н. п. о. I. S. и П. с. С. од 2. и 4. јуна 2012. године; записник са 15. састанка Председништва П. с. С. од 20. јуна 2012. године; електронска писма организације Н. п. о. I. S. упућена П. с. С. 21. јуна 2012. године и записник са 18. састанка Председништва П. с. С. од 22. јуна 2012. године.

1.6. У допуни притужбе је предложено и саслушање Д. Ј. која је 21. јуна 2012. године лично однела у П. с. С. документацију потребну за лиценцирање спортских стручњакa.

1.7. У циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, a у складу са чл. 35. ст. 4. и чл. 37. ст. 2. Закона о забрани дискриминације , у току поступка је прибављено изјашњење П. с. С.

1.8. У изјашњењу П. С, председника П. с. С, бр. 028 од 21. јануара 2013. године, између осталог је наведено:

– да је П. с. С. национални грански спортски савез препознат од Министарства омладине и спорта Републике Србије;
– да су од оснивања Савеза 1997. године, имали низ финансијских, пореских и спортских контрола; да њихови финансијски извештаји подлежу редовним ревизорским контролама, као и да су у 2012. години имали и низ спортских контрола Министарства омладине и спорта, и да ни једна није показала неправилности у раду;
– да је активностима којима се баве Г. О. и Н. п. о. I. S, скоро годину дана уназад, угрожен нормалан рад велике већине организација и клубова који се баве плесом у Србији;
– да је 20. априла 2012. године ИДО светска организација суспендовала три лиценце Г. О. на годину дана (судијску лиценцу, лиценцу супервизора и лиценцу главног судије);
– да је 15. марта 2012. године Н. п. о. I. S. примљена у чланство П. с. С, само десет дана пред одржавање Скупштине савеза на којем је мењан статут;
– да је Статут П. с. С. мењан да би се у активностима савеза придодао и модеран плес, који није признат као спорт у свету;
– да је „Клуб спортског плеса V. d.“ примљен у П. с. С, док су били на важности стари статут, стара акта и стари ценовник, као и да „Клуб спортског плеса V. d.“ никада није испунио услове за пријем у чланство;
– да сваки клуб члан Савеза има обавезу да региструје минимум два плесна пара, и да је „Клуб спортског плеса V. d.“ доставио документа само три сета докумената (за три особе);
– да је Г. О. обавештена о томе да није доставила документа за четвртог такмичара и опомињана да нису испуњени услови прописани Правилником о додатним критеријумима за пријем у чланство П. с. С. од 23. јуна 2010. године;
– да је Г. О, што се тиче евентуалног лиценцирања, под суспензијом од стране ИДО светске организације, а да П. с. С. нема информацију да је она дипломирани тренер плеса и професорка физичког васпитања;
– да је истина да је Савез планирао да донесе Правилник о лиценцирању још у првој половини 2012. године, али да до дана достављања изјашњења Поверенику за заштиту равноправности није донет подзаконски акт који би требало да регулише систем лиценцирања у спорту, а да стари није усклађен са Законом о спорту из 2011. године;
– да је Председништво П. с. С. на 15. састанку извршило привремено лиценцирање плесних стручњака, „који су се званично обратили Савезу“ и да је на том списку лиценцираних стручњака и Д. Ј, лице одговорно за заступање Н. п. о. I. S;
– да Н. п. о. I. S. никада није П. с. С. доставила следеће документа, нити су то учинили њихови чланови:

1. копије документације клубова неопходне за чланство у ПСС;
2. копије документације неопходне за регистрацију такмичара;
3. званичне молбе за лиценцирање или судија или тренера;

– да је Н. п. о. I. S. игнорисала све позиве П. с. С. да достави документа; да су радили и функционисали против Статута П. с. С. и Закона о спорту, тако што су организовали такмичења на којима су судили и организовали семинаре.

1.9. У прилогу изјашњења на притужбу П. с. С. доставио је и следеће:

– фотокопије првих страна решења Министарства омладине и спорта, Групе за инспекцијски надзор из фебруара и марта 2012. године и обавештење о ванредном инспекцијском надзору Покрајинског секретаријата за спорт и омладину бр. 116-66-8/2012-01 од 6. јуна 2012. године;
– фотокопију кривичне пријаве против Г. О. од 15. јула 2011. године, фотокопију захтева за покретање инспекцијског надзора Покрајинском секретаријату за спорт и омладину од 30. марта 2012. године; фотокопију решења ИДО светске организације о суспензији Г. О. од 20. априла 2012. године са преводом судског тумача;
– копију притужбе такмичара на рад спортског инспектора Министарству омладине и спорта од 25. маја 2012. године и фотокопију захтева такмичара упућеног Заштитнику грађана 25. маја 2012. године;
– извод из Статута П. с. С. који је био на снази до 20. марта 2012. године, Правилник о додатним критеријумима за пријем у чланство П. с. С. донет на седници одржаној 23. јуна 2010. године; ценовник П. с. С. од 4. новембра 2009. године;
– електронска преписка П. с. С. и Г. О. од 3. маја 2012. године и П. с. С. и клуба „V. d.“ од 4. јула 2012. године и 28. септембра 2012. године;
– аналитичке картице Универзитетског клуба V. из Н. С;
– записник са 15. састанка Председништва П. с. С. од 20. јуна 2012. године, као и електронска писма којим је плесним клубовима послат записник;
– електронска преписка П. с. С. и Н. п. о. I. S. од 22. марта 2012. године и 3. априла 2012. године;
– извештаји са такмичења која је организовала Н. п. о. I. S. 5. маја 2012. године у Нишу, 10. јуна 2012. године у Врњачкој Бањи, 1. децембра 2012. године у Ваљеву, као и обавештење за клубове, судије и тренере о организовању полагања судијских испита и семинара.

2. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

2.1. У току поступка је из навода из притужбе и достављених доказа, утврђено да је Председништво П. с. С. на 7. састанку одржаном 15. марта 2012. године, по извршеној провери поднете документације уз захтев за пријем у чланство П. с. С, донело одлуку да се прима у чланство П. с. С. Н. п. о. I. S. из Б.

2.2. Обе стране су доставиле велики број доказа о узајамној електронској преписци поводом лиценцирања спортских стручњака, регистрације такмичара и услова за учлањење клуба у П. с. С. по новом Статуту П. с. С. У приложеној преписци се налази пуно упита и молби које су Г. О. и Н. п. о. I. S. упутили П. с. С.

2.3. Увидом у оригинал и превод одлуке Интернационалне плесне организације од 20. априла 2012. године, утврђено је да је Председништво интернационалне плесне организације суспендовало Г. О. лиценцу IDО судије на једну годину, заједно са њеном лиценцом супервизора и председника, због злоупотребе DIЕS и двоструког пријављивања на Европском првенству у шоу-денсу у Новом Саду, као и да ће суспензија почети 14. априла 2012. године и да Г. О. може поново поднети захтев за издавање лиценце 13. априла 2013. године.

2.4. Утврђено је да је Председништво П. с. С. на 15. састанку одржаном 20. јуна 2012. године донело одлуку о „приврeмeнoм лицeнцирaњу плeсних стручњaкa П. с. С, зa клубoвe кojи су члaнoви Сaвeзa, a нa oснoву вaлиднe дoкумeнтaциje (пoтврдa o стручнoj oспoсoбљeнoсти, увeрeњa и диплoмa висoкoшкoлских устaнoвa) кojу су клубoви прeдaли кaнцeлaриjи ПСС-a.“ На списку 30 лиценцираних спортских стручњака/иња, налази се и име Д. Ј. (под бројем 4), генералне секретарке Н. п. о. I. S.

3. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

3.1. Повереница за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету, имала је у виду наводе из притужбе, изјашњења, као и релевантне правне прописе у области заштите од дискриминације.

3.2. Задатак Повереника за заштиту равноправности, у овом предмету, јесте да оцени да ли је П. с. С. дискриминисао спортске стручњакиње, подноситељке притужбе, на тај начин да није одобрио њихове захтеве за издавање лиценци за спортске стручњакиње у спортској грани плеса, јер су чланице Националне плесне организације.

Правни оквир

3.3. Повереник за заштиту равноправности је самосталан, независан и специјализован државни орган установљен Законом о забрани дискриминације са задатком да ради на сузбијању свих облика и видова дискриминације и остваривању равноправности у друштвеним односима. Надлежност Повереника за заштиту равноправности широко је одређена, у складу са међународним стандардима, како би се омогућило да делотворно и ефикасно остварује своју улогу. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да предлаже поступак мирења, као и да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси прекршајне пријаве због аката дискриминације прописаних антидискриминационим прописима. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и да органима јавне власти препоручује мере за остваривање равноправности.

3.4. Устав Републике Србије забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичног или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости, психичког или физичког инвалидитета.

3.5. Уставна забрана дискриминације разрађена је Законом о забрани дискриминације где је дискриминација дефинисана као свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу и чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима.
Анализа доказа достављених уз притужбу и навода из изјашњења

3.6. Анализом приложених доказа, утврђено је да је Н. п. о. I. S. примљена у чланство П. с. С. одлуком од 15. марта 2012. године.

3.7. Анализом Статута П. с. С. од 20. марта 2012. године, утврђено је да клубови и плесне организације могу постати чланови П. с. С. у различитим категоријама, ако испуњавају опште и посебне услове прописане Статутом П. с. С. Посебни услови су прописани и за клубове спортског плеса и за клубове модерног плеса. Када су у питању клубови модерног плеса, посебни услови су следећи: ангажман одређеног броја лиценцираних плесних стручњака са одговарајућом лиценцом и регистрован број такмичара који су учествовали у одређеном периоду на одређеном броју такмичења, а све зависно од категорије чланства.

3.8. Статутом је прописано да приликом учлањења у П. с, клуб или организација добија статус привременог члана и да је након две, односно четири године, могућа промена статуса у складу са прописаним критеријумима. Клуб може изгубити одређену категорију чланства по истом принципу по којем је и стекао. Чланство у Савезу престаје, између осталог и искључењем, ако члан престане да испуњава услове за пријем у чланство.

3.9. Анализом Правилника о лиценцирању стручњака, судија и организација у области плеса, који је донео Председништво П. с. С. 19. јануара 2011. године, утврђено је да је дозвола за рад (лиценца) неопходан услов да би спортски стручњак, судија и плесна организација стекли право на рад у пракси. Одредбама Правилника прописане су врсте лиценци за плесне стручњаке, врсте лиценци за плесне организације и услови за стицање лиценци, као и поступак за лиценцирање стручњака и организација.

3.10. Утврђено је да је Правилником прописано да комплетна документација у поступку лиценцирања плесних стручњака мора да садржи: захтев за издавање лиценце попуњен на прописаном обрасцу Савеза, кратку биографију, две фотографије, доказ о плаћеним трошковима поступка лиценцирања, доказ о стеченом степену образовања или стручне оспособљености и друге потребне доказе прописане Правилником, у зависности од врсте лиценце која се тражи.

3.11. Подноситељке притужбе наводе да је П. с. С, у више наврата, избегавао да одговори на њихове захтеве и молбе о достављању услова за лиценцирање спортских стручњака. Тако је достављена електронска преписка од 29. марта 2012. године из које се види да је Г. О. поставила П. с. С. питања о условима за лиценцирање тренера и клуба, а да је од Савеза добила одговоре о будућем правилнику којим ће све бити прописано и о чему ће бити обавештена. Достављена је и преписка сличне садржине између П. с. С. и клуба V. d; организације Н. п. о. I. S. и П. с. С. од 2. и 4. јуна 2012. године.

3.12. П. с. С. је доставио доказ, копију електронске преписке са Н. Ј. В. из организације Н. п. о. I. S. од 3. априла 2012. године, који показује да је П. с. С. одговорио шта је потребно да би се клуб примио у чланство П. с. С. Из фотокопије електронског писма се види да су у прилогу писма достављена следећа документа: документација за пријем клуба у чланство ПСС-а; молба за пријем у чланство; одлука о удруживању; упитник за књигу чланова ПСС-а; изјава за Арбитражу; изјава за Статут; списак чланова; молба за регистрацију такмичара; приступница клубу; регистрација такмичара и ценовник ПСС.

3.13. Из приложених доказа, остало је нејасно да ли је Г. О. или неко лице из Н. п. о. I. S. поднело захтеве за лиценцирање спортских стручњака, као и да ли су клубови или спортски стручњаци то урадили самостално. П. с. С. у изјашњењу наводи да Н. п. о. I. S, нити њени чланови, никада нису доставили званичне молбе за лиценцирање судија или тренера. У допуни притужбе, Г. О. наводи да су у просторијама П. с. С. одбили да приме донету документацију и као сведокињу наводи Д. Ј. секретарку организације Н. п. о. I. S. С друге стане, ни П. с. С. ни организација Н. п. о. I. S, нису доставили ни једно решење П. с. С. којим се одбија захтев за лиценцирање спортских стручњака, што доводи до закључка да за лиценцирање спортских стручњака Н. п. о. I. S, осим упућених питања, званично нису ни поднети захтеви.

3.14. Одлучујућа чињеница у конкретном случају јесте да је на 15. састанку одржаном 20. јуна 2012. године, Председништво П. с. С. донело одлуку о привременом лиценцирању плесних стручњака међу којима се налази и Д. Ј, чланица Н. п. о. I. S. С обзиром да је у допуни притужбе Д. Ј. назначена као секретарка Н. п. о. I. S, њеним привременим лиценцирањем као спортске стручњакиње плеса, утврђено је да П. с. С. не врши дискриминацију спортских стручњакиња на основу њихове припадности Н. п. о. I. S. Наиме, ако је П. с. С. издао лиценцу спортској стручњакињи која је чланица организације Н. п. о. I. S, неосновано је тврђење да су подноситељке притужбе стављене у неједнак положај у односу на лиценциране стручњаке који нису чланови организације Н. п. о. I. S.

3.15. Повереница за заштиту равноправности се није упуштала у анализу да ли је поступањем П. с. С. или/и Н. п. о. I. S. извршен неки други пропуст у раду или деловању, јер то није у надлежности овог државног органа, те из тих разлога није узимала у разматрање поднете доказе који се не односе на дискриминацију.

4. МИШЉЕЊЕ

Неиздавањем лиценци спортским стручњакињама Н. п. о. I. S, П. с. С. није прекршио одредбе Закона о забрани дискриминације.

 

 

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

др Невена Петрушић

 

 


microsoft-word-icon Притужба Г.О. против П.С. због дискриминације на основу чланства у политичким и другим организацијама у области рада Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top