ПРЕПОРУКА МЕРА ЗА БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ ЗА СВЕ УЧЕНИКЕ У СРБИЈИ

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић упутила је Влади Србије и Министарству просвете препоруку да се правовремено предузму све потребне мере како би се за наредну школску годину определила средства из буџета за поделу бесплатних уџбеника на територији свих јединица локалне самоуправе. Овим би се ђаци из целе Србије изједначили са вршњацима из Београда и других градова који су ове школске године обезбедили бесплатне уџбенике за све ученике основних и средњих школа.

Иако се подела бесплатних уџбеника и уџбеничких комплета финансира из буџета локалних самоуправа, треба имати у виду да велики број градова и економски мање развијених општина имају буџете испод републичког просека, због чега нису у могућности да покрију целокупне трошкове уџбеника за све ученике. Повереница указује и на тежак положај породица у недовољно развијеним јединицама локалне самоуправе, сиромашним и девастираним подручјима, где родитељи теже долазе до запослења или имају знатно нижа примања него, на пример, у Београду, те су издаци за куповину уџбеника прави изазов за породични буџет.

Бесплатни уџбеници не треба да буду привилегија деце која живе у престоници, већ ово право треба да имају сва деца у Србији. Улагање у образовање младих је од изузетне важности за даљи економски и целокупан развој друштва, истиче Јанковић и подсећа да је једно од стратешких опредељења Владе да обезбеди квалитетно образовање за све, уз посебну посвећеност обезбеђивању једнаких шанси за сву децу.

Print Friendly, PDF & Email
back to top