Предат Редован годишњи извештај за 2014. годину

 

Повереница за заштиту равноправности Невена Петрушић поднела је Народној скупштини Републике Србије Редован годишњи извештај за 2014. годину.

Извештај показује да Повереник и даље највећи број притужби добија због дискриминације по основу националне припадности, а затим следе притужбе које за основ дискриминације имају етничко порекло, здравствено стање, старосно доба, инвалидитет и пол. Више од једне трећине притужби током 2014. године поднето је због дискриминације у поступку запошљавања или на радном месту, а иза њих су притужбе поднете због дискриминације у поступцима пред органима јавне власти, пружању јавних услуга и коришћењу објеката и површина, у образовању и стручном оспособљавању.

Највише притужби поднето је против правних лица и државних органа. Повереник за заштиту равноправности и даље прима релативно велики број притужби које се односе на повреде закона које нису у надлежности Повереника, што показује да грађани још увек не разликују дискриминацију од других незаконитих поступања и нису у потпуности упознати са овлашћењима Повереника.

И овај пети редовни извештај Повереника за заштиту равноправности показује да је евидентно да друштвену стварност у Србији обележавају дубоко укорењени и раширени родни, етнички и други стереотипи и предрасуде и висок ниво социјалне дистанце према појединим националним, верским, сексуалним и другим мањинама. То су кључне препреке за успостављање стварне једнакости и пуне друштвене укључености свих друштвених група и појединаца. Зато је, и поред релативно задовољавајућег антидискриминационог правног оквира и бројних активности на плану спречавања и сузбијања дискриминације, ова негативна и опасна друштвена појава још увек широко распрострањена у Србији.

Print Friendly, PDF & Email
back to top