Позив омладинским групама и организацијама цивилног друштва које се баве младима

ПОЗИВ
ОМЛАДИНСКИМ ГРУПАМА
И
ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА КОЈЕ СЕ БАВЕ МЛАДИМА
за учешће у тренингу у оквиру пројекта „Нека равноправност постане стварност“

 

Савез удружења Кућа за људска права и демократију (у даљем тексту Кућа) основан је 2011. године удруживањем пет организација цивилног друштва: Грађанске иницијативе, Београдски центар за људска права, Комитет правника за људска права ЈУКОМ, Хелсиншки одбор за људска права у Србији и Центар за практичну политику. Кућа је основана ради остваривања циљева у области развоја људских права и демократије. Кућа едукује грађане о људским правима и начину остваривања права, заговара конкретна законска решења и имплементацију у области људских права и демократизације друштва и мониторише рад државних институција у овим областима.

Повереник за заштиту равноправности је самосталан, независан инокосни државни орган, специјализован за спречавање свих видова, облика и случајева дискриминације, као и унапређивање остваривања и заштите равноправности. Повереник је надлежан да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације, да прати спровођење закона и других прописа који се тичу забране дискриминације, иницира њихово доношење или измену, као и да препоручује мере за остваривање равноправности.

Савез удружења Кућа људских права и демократије је имплементациони партнер у реализацији пројекта Повереника за заштиту равноправности „Нека равноправност постане стварност“ .

Општи циљ овог пројекта јесте допринос јачању људских и мањинских права у Србији, а специфични да унапреди поступак пред Повереником за заштиту равноправности као механизам за заштиту од дискриминације мањинских група.

Један од два очекивана резултата пројекта, односи се на подизање свести о проблему дискриминације у локалним заједницама и међу активистима ОЦД.

У оквиру активности које су усмерене на остваривање овог резултата, у Суботици, Новом Пазару и Бујановцу, биће организовани тренинзи за чланове/ице омладинских организација, организација које се баве младима или неформалних омладинских група које су регистроване, имају седиште или делују на подручју неке од општина или градова Севернобачког, Пчињског или Рашког управног округа.

Тренинг ће бити организован кроз три различита модула који ће се реализовати у мају, јуну и септембру 2014. године, а након завршетка, учеснци/це ће имати прилику да уз менторску подршку развију и имплементирају локалне кампање у својим градовима/општинама које се односе на подизање свести заједнице о проблемима дискриминације мањинских и маргинализованих група.

Резултати локалних кампања биће представљени на завршном догађају пројекта у оквиру кога ће Повереница за заштиту равноправности свим учесницима и учесницама обука доделити сертификате о учешћу у пројекту.

Теме које ће се обрађивати у оквиру три модула тренинга су:

– Антидискриминациона правна регулатива Републике Србије
– Заштита од дискриминације
– Права националних мањина
– Родна равноправност
– Сексуална оријентација и права ЛГБТ
– Јавно заступање права дискриминисаних група
– Развој локалне кампање јавног заступања мањинских група

Ко може да се пријави:

– омладинске организације, организације цивилног друштва које се баве младима, неформалне омладинске групе које имају седиште или своје активности спроводе у некој од општина или градова Севернобачког, Пчињског или Рашког управног округа.

– омладинске организације, организације цивилног друштва које се баве младима, неформалне омладинске групе које имају капацитета да предложе минимум 2 кандидата/киње за учешће у сва три модула тренинга и имплементацији активности локалних кампања за подизање свести о заштити мањинских група од дискриминације

Пријаве се шаљу попуњавањем пријавног формулара и слањем искључиво електронском поштом на office@kucaljudskihprava.rs до 4. маја 2014. године у 17 часова.

У случају додатних питања можете се обратити Бојани Селаковић путем е-маила: office@kucaljudskihprava.rs или телефоном на 060 36 24 017.

Print Friendly, PDF & Email
back to top