Пoвeрeник дoбитник Признaњa зa дoпринoс aфирмисaњу прaвa нa слoбoдaн приступ инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja и трaнспaрeнтнoст у рaду

Повереник за заштиту равноправности овогодишњи је добитник Признања за допринос афирмисању права на слободан приступ информацијама од јавног значаја и транспарентност у раду коју додељује Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности поводом Међународног дана права јавности да зна.

Велика ми је част што ово признање долази од колега и колегиница из друге независне институције која је остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја поставила на изузетно висок ниво, рекла је повереница Бранкица Јанковић и додала да, упркос томе што постоје велики изазови пред нама, нажалост неки органи јавне власти не поштују у довољној мери право грађана и грађанки на слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Повереница је рекла и да је обавеза свих органа јавне власти да буду отворени, транспарентни и доступни онима због којих постоје, а то су грађани и грађанке и да ће то и даље бити принципи којима ће се Повереник за заштиту равноправности водити.

Повереник Родољуб Шабић је, образлажући одлуку жирија, истакао квалитет Информатора о раду Повереника за заштиту равноправности, информација које се налазе на веб сајту и отворен начин комуникације. Он је додао да је ова институција одговорила на све захтеве и да Поверенику за информације од јавног значаја до сада није упућена ни једна жалба против Повереника за заштиту равноправности.

Print Friendly, PDF & Email
back to top