Повереница са представницима Ромског едукативног фонда

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић састала се са представницима Ромског едукативног фонда поводом унапређења досадашње сарадње у области заштите равноправности и ефикаснијег сузбијање дискриминације, нарочито када је у питању ромска национална мањина.

Указујући на проблеме са којима се суочавају припадници ромске националне мањине повереница Јанковић са представницима Ромског Едукативног фонда разговарала  је о заједничким активностима у циљу едукације и информисаности Рома у заштити од дискриминације, кроз онлајн обуке и  посете ромским насељима, када се за то стекну услови.  На састанку се говорило и о томе како  најбоље афирмисати примере позитивне праксе у области образовања и запошљавања Рома као и о стажирању младих Рома у Поверенику за заштиту равноправности  и неким другим институцијама.

Ромски едукативни фонд бави се питањима образовања, запошљавања и реадмисијом повратника, а како су представници ове организације посебно истакли у институцији Повереника за заштиту равноправности виде сарадника и истинског  партнера у борби против дискриминације ромске заједнице али и њихову укљученост у друштвене токове.

Print Friendly, PDF & Email
back to top