Повереница отворила конференцију о УН стандардима против дискриминације ЛГБТ особа за предузећа

Унапређење знања послодаваца о забрани дискриминације и веће уважавање различитости су императив равноправног радног окружења и један од важних фактора за успешно пословање, истакла је Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић на отварању конференције одржане поводом представљања УН Стандарда понашања за предузећа у борби против дискриминације ЛГБТИ особа.

Повереница је истакла да послодавац треба да има  одговоран и етички однос према свему ономе на шта његово пословање може имати утицаја, надилазећи своју примарну функцију стицања и расподеле профита и водећи рачуна о природном И друштвеном окружењу у коме послује. Будући да многа истраживања показују да се ЛГБТ особе често сусрећу са предрасудама и дистанцом у свом непосредном окружењу, повереница је нагласила важност превенције дискриминације и навела да многе успешне компаније проналазе начине да створе равноправно радну средину, у којој уважавање различитости међу запосленима доприноси добрим међуљудским односима и повећању продуктивности. Повереница је навела да пракса институције показује да грађани и грађанке најчешће пријављују дискриминацију у области рада и запошљавања, због чега је Повереник прошле године објавио Кодекс равноправности – практичне смернице за примену антидискриминацијских прописа за послодавце, који су многе компаније у Србији прихватиле и примениле у свом пословању.

Представљањем УН Стандарда понашања за предузећа у борби против дискриминације ЛГБТИ особа, који такође прате водеће међународне принципе о пословању и људским правима, Повереник за заштиту равноправности је у Уједињеним Нацијама добио значајног партнера у раду на унапређењу равноправности у области рада и запошљавања, закључила је Јанковић.

На конференцији су још говорили и Фабрис Одар, представник Канцеларије Високог комесара УН за људска права, Карла Херши, стална координаторка Уједињених нација у Србији, Јасна Плавшић из Канцеларије за људска и мањинска права Владе Републике Србије, представници компанија Хемофарм и Ernest & Young, као и представници домаћих и међународних организација за заштиту права ЛГБТ особа.

Print Friendly, PDF & Email
back to top