ПОВЕРЕНИЦА НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ ПРЕДСТАВИЛА ПОСЕБАН ИЗВЕШТАЈ О ДИСКРИМИНАЦИЈИ ДЕЦЕ

Недовољна развијеност различитих видова подршке деци са инвалидитетом попут личних пратилаца и педагошких асистената, приступачност здравствених услуга и установа, проблеми живота деце смештене у установе, деце у неформалним насељима, дечији бракови, сиромаштво, део је проблема и разлога због којег је Повереник за заштиту равноправности сачинио Посебан извештај о дискриминацији деце, изјавила је повереница Бранкица Јанковић.

Представљајући извештај на конференцији у Народној скупштини Републике Србије, повереница је указала и на досадашња достигнућа у областима, попут образовања, здравствене заштите, као и у мерама популационе политике, и сл. У извештају су дате препоруке за унапређење стања и решавање уочених проблема, међу којима су и: унапређење доступности услуга социјалне заштите, инклузивног образовања, побољшање приступачности здравствених услуга деци у руралним подручјима и сиромашној деци, повећање броја здравствених медијатора у ромским заједницама, смањење дискриминације и стигматизације деце са тешкоћама у развоју, инвалидитетом, ретким болестима и слабијим имовним стањем, и др.

Јанковић је навела и случајеве вршњачког насиља које деца не само да чине већ и постављају на друштвене мреже, као и агресивну комуникацију и дискриминаторне односе који код једног броја деце и младих постају прихватљив образац понашања. На нама је да реагујемо и омогућимо им да постану одговорни људи који неће пристајати на дискриминацију, вређање и искључивање других и другачијих, и да код њих развијамо вредности попут поштовања, толеранције, другарства и саосећања, истакла је Јанковић. У тој борби, кључни су родитељи и школе, али и све институције, оганизације, медији и појединци, који се морају водити најбољим интересима деце на овом најодговорнијем задатку за цело друштво, закључила је повереница.

У свечаном делу конференције коју је отворио Ивица Дачић, председник парламента и скупштинског Одбора за права детета, говорили су и ресорни министри, директорка УНИЦЕФа у Србији Дејана Костадинова, експреткиња за права детета Невена Шаховић, представници организација цивилног друштва за заштиту права детета, а скупу су присуствовали народни посланици и посланице, представници дипломатског кора, госпођа Тамара Вучић, и други.

Пре скупа, у холу Дома Народне скупштине отворена је изложба и уручене су награде за дечије радове на традиционалном конкурсу Повереника за заштиту равноправности „Мост разумевања – међугенерацијска солидарност“

Резултати наградног конкурса „Мост разумевања – мeђугeнeрaциjскa солидарност 2021”

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top