Повереница на заседању Комисије о становништву и развоју УН у Њујорку

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић присуствовала је као чланица званичне делегације Републике Србије 57. заседању Комисије о становништву и развоју УН, које је одржано у периоду од 29. априла до 3. маја у Њујорку.

Тема заседања била је процена статуса имплементације Програма деловања Међународне конференције о становништву и развоју ИЦПД, од чијег усвајања је прошло 30 година, и његовог доприноса прац́ењу и ревизији Агенде за одрживи развој 2030 током деценије деловања и реализације одрживог развоја.

Повереница је током излагања истакла да Повереник предузима различите активности у складу са кључним порукама из извештаја Генералног секретара УН у вези са напретком имплементације ИЦПД, као и да је Република Србија кроз деловање институције посвећена заштити фундаменталних људских права посебно осетљивих друштвених група. Она је рекла да су, након подношења посебног извештаја ПЗР о дискриминацији старијих и дискриминацији деце Народној скупштини, питања права старијих и деце стављена у фокус јавних политика. Повереница је подсетила и на регионални позив на акцију за заустављање дискриминације на основу старосног доба(Call for action) који је пре 3 године послат из Београда на регионалној конференцији.

Јанковић је навела да је значајан фокус рада институције усмерен и на превенцију свих облика дискриминације и насиља над женама и девојчицама, унапређење сексуалних и репродуктивних права и смањење менструалног сиромаштва. Посебно је истакла опасност од родно заснованог насиља у дигиталном простору и представила кампању #Bodyright коју су заједнички покренули Повереник и УНФПА Србија.

Трећег дана конференције повереница је на пратећим догађајима говорила о значају међугенерацијске сарадње и размене знања, искуства и емоција за стабилност друштава и демографску отпорност у актуелним глобалним демографским променама. Она је том приликом најавила и почетак изградње међугенерацијских ресурсних центара у локалним заједницама у сарадњи са УНФПА Србија, уз подршку СДЦ. Јанковић је такође указала на важност дигиталног описмењавања наших најстаријих грађана како би се што ефикасније спречила њихова дигитална искљученост и дискриминација, што је један од главних циљева у Републици Србији и истакла као важне активности које се спроводе ради креирања програма прилагођених потребама најстаријих грађана.

Print Friendly, PDF & Email
back to top