Новоусвојене директиве ЕУ за већу заштиту од дискриминације

Савет Европске уније усвојио је директиве ЕУ о стандардима за тела за равноправност, којима је предвиђено јачање улоге и положаја националних тела за равноправност кроз проширивање њихових надлежности и овлашћења, омогућавање додатних ресурса и вишег степена независности. Циљ директива је јачање заштите од дискриминације широм Европе, а њихово усвајање, као дела обавезујућег законодавства, представља велики корак ка бољој примени закона ЕУ о једнаком третману који има циљ да омогући свим грађанима држава чланица уживање права на равноправност.

Европска комесарка за равноправност Хелена Дали, поздравила је усвајање директива и оценила да су независна и јака тела за равноправност ефикасан правни лек у случајевима дискриминације, док је Патрик Шарлије, председник Извршног одбора Еквинет-а, мреже европских тела за равноправност чији је члан и Повереник за заштиту равноправности, рекао да ово представља историјско достигнуће које ће ц́е осигурати равноправнији приступ правди за све оне који и даље доживљавају дискриминацију у Европи.

Print Friendly, PDF & Email
back to top