Повереница на конференцији „Право на породиљско!“

Труднице, породиље и мајке које су ангажоване по уговорима ван радног односа морају имати једнака права у вези трудноће, породиљског одсуства и одсуства ради неге детета као и жене запослене код послодавца, због чега је неопходно наставити са изменама законских прописа, рекла је повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић на конференцији „Право на породиљско!“ одржаној у оквиру пројекта „Породиљско одсуство, право а не привилегија“ удружења Маме су закон.

Повереница је истакла да према важећем законодавству само жене у радном односу имају право на одржавање трудноће, породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета, као и заштиту од отказа уговора о раду за време трудноће, породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета, док мајке које раде на основу уговора ван радног односа, немају ту врсту заштите. Због уговора о повременим и привременим пословима многе жене одлажу одлуку о родитељству, навела је она.

Јанковић је подсетила да је Уставни суд на предлог институције Повереника и удружења Меме су закон оценио као неуставне поједине одредбе Закона о финансијској помоћи породици са децом које неоправдано праве разлику у остваривању права на накнаду зараде и права на остале накнаде за исти животни догађај, а то је рођење детета. Она је оценила и да се тржиште рада изменило у односу на период када је донет Закон о раду и да свакако треба приликом измене прописа узети у обзир настале промене, као и нове видове радног ангажовања како би све жене и мајке биле у равноправном положају.

Print Friendly, PDF & Email
back to top