ОДРЖАН РАЗГОВОР О РАВНОПРАВНОСТИ ДВА ПОСЛОВНА УДРУЖЕЊА МУШКАРАЦА И ЖЕНА У ИНСТИТУЦИЈИ ПОВЕРЕНИКА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

Зашто је важно унапређивати родну равноправност која подразумева једнака права, одговорност и могућности, говорила је повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић на првом скупу два пословна удружења, у којем су у једном чланице само жене – Удружење пословних жена Србије, а у другом су чланови само мушкарци – Прво пословно удружење.

„Иако друштво иде напред, и даље постоје социјалне, културне, традиционалне и друге предрасуде о родним улогама, и даље није ретко дискриминаторно мишљење да жене нису способне да постану успешне предузетнице“, рекла је повереница.

Према подацима из извештаја о стању родне равноправности за 2022. годину, по критеријуму укључености жена у економски живот и њиховим економским шансама, Србија је пала са 54. на 77. место у свету. Према истраживању о факторима који доприносе ефекту „стакленог плафона“ , 78 одсто жена тврди да жене и мушкарци нису једнако третирани на радном месту, чак 67 одсто испитаница ради на нижим радним местима као непосредни извршилац, а само 4 одсто жена у Србији се налази на позицији директорки, председница и чланица надзорних одбора. Такође, у овом истраживању се наводи да 54 одсто испитаница има нижа примања у односну на свог партнера, а 56 одсто има нижа примања од колега које раде исти или сличан посао, док флексибилно радно ангажовање за готово половину њих није могуће.

Уврежене родне стереотипе можемо елиминисати само удружено, кроз партнерство свих кључних актера, уносећи различита животна искуства и перспективе, где начело једнаких и принцип равноправности важе без изузетка, закључено је на скупу два пословна удружења.

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top