Објављене прве књиге у оквиру пројекта LAWGEM

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић поздравила је објављивање првих књига намењених новом мастер студијском програму Право и род на Правном Факултету Универзитета у Београду, издатим у оквиру међународног пројекта LAWGEM у чијем раду од самог почека учествује институција Повереника.  Јанковић је оценила да је од изузетне важности да студенти права буду образовани на родно осетљив начин јер то представља инвестицију у боље креирање и примену закона са циљем да се права сваког појединца једнако поштују и штитите, без обзира на пол и друге личне карактеристике.

Пројекат LAWGEM се реализује у оквиру стратешког партнерства Правног факултета Универзитета у Београду и конзорцијума експерата са правних факултета из Италије, Шведске, Немачке и Шпаније.

Уџбеник Gender-Competent Legal Education представља резултат заједничког рада аутора са пет различитих европских универзитета, који је координирала професорка Даница Вујадиновић, која је истовремено и коауторка.  Такође, објављена је књига Feminist Approaches to Law – Theoretical and Historical Insights, прва од планиране четири књиге оквиру серијала Gender Perspectives in Law,  чије су уреднице проф др Драгица Вујадиновић и проф др Ивана Крстић. Радови који се налазе у овој књизи баве се различитим темама које се односе на феминистичке политичке теорије, феминистичке покрете, критички настројену правничку историју, квир теорије, као и на питања која су повезана са уставном демократијом и демократским теоријама уопштено. Крајњи циљ је родна равноправност – њено појашњење, артикулација, промовисање у правној теорији и пракси.

Print Friendly, PDF & Email
back to top