Обавештење за јавност о притужби против ОШ „Чех Карољ“ Ада због дискриминације малолетних ученика на основу имовног стања

У поступку који je спроведен против  директорке и ОШ „Чех Карољ“ Ада по притужби мајке малолетних ученика због дискриминације на основу имовног стања, повереница за заштиту равноправности дала је мишљење да је дошло до повреде Закона о забрани дискриминације.

ОШ „Чех Карољ“ Ада препоручено је да упути писано извињење ученицима, да за све запослене у школи организује обуку на тему забране дискриминације и заштите од дискриминације, као и да убудуће приликом вршења послова из своје делатности не крше одредбе Закона о забрани дискриминације и антидискриминационе прописе.

ОШ „Чех Карољ“ Ада је поступила по две препоруке, али како писано извињење  није у складу са препоруком, повереница за заштиту равноправности, у складу са Законом о томе обавештава јавност.

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top