ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

У поступку који је спроведен по притужбама родитеља четворо малолетне деце из Ниша због дискриминације на основу инвалидитета и здравственог стања, Повереник за заштиту равноправности дао је мишљење да је Градска управа за друштвене делатности Града Ниша повредила одредбе Закона о забрани дискриминације. Наиме, мишљење о дискриминаторном поступању је донето јер деци није пружена услуга личног пратиоца иако им је утврђена потреба за том услугом, него су стављена на листу чекања пре свега због чињенице да један од родитеља није у радном односу.

Након спроведеног поступка, Повереник је дао препоруку да Град Ниш обезбеди пружање услуге личног пратиоца овој деци за школску 2023/2024. и даље док постоји потреба, као и да обезбеди пружање ове услуге за свако дете код којег је препозната потреба. Такође, препоручено је да своја подзаконска акта усагласе са антидискриминационим прописима на начин да не прописују дискриминаторне критеријуме као што је, на пример, критеријум радно-правни статус родитеља/ старатеља детета, као и да се убудуће у оквиру својих активности придржавају прописа о забрани дискриминације. Повереник је посебно истакао да у складу са законом родитељ/старатељ не може бити лични пратилац детета и присуствовати настави.

С обзиром да Град Ниш није поступио по препоруци ни после изречене мере опомене у законском року од 30 дана, повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић, у складу са Законом, о томе обавештава јавност.

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top