О СМАЊЕЊУ НЕЈЕДНАКОСТИ И ИНКЛУЗИЈИ НА КОПАОНИК БИЗНИС ФОРУМУ

Заштита здравља, економски и технолошки развој, смањење незапослености кроз повећање достојанственог рада и нових радних места, бољи одговор образовног система на садашње и будуће потребе тржишта уз знања која олакшавају промене на тржишту, све то чини инклузивни раст који је неоходан за унапређење живота свих грађана и грађанки и смањење неједнакости, а посебно осетљивих друштвених група, изјавила је повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић на Копаоник бизнис форуму.

Она је као модераторка панела „Неједнакост и одговор јавних политика: допринос инклузивном расту“ нагласила да се на тај начин унапређују могућности за све грађане и грађанке и повезују са добробитима свих чланова заједнице. Због тога треба интензивирати рад на различитим мерама које су усмерене на постизање пуне равноправности различитих друштвених група, међу којима су механизми социјалне помоћи, политике тржишта рада и једнакост у образовању, јер без укључивања свих, нема суштинског напретка и развоја друштва, истакла је повереница.

О свеукупном одрживом и инклузивном расту и развоју на панелу су говорили из угла компаније директорка Векол ДМЦ Тања Богданов,  из угла организације цивилног друштва извршна директорка Центра за демократију Наташа Вучковић, као и професор Економског факултета Михаил Арандаренко и помоћница министарке за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Сандра Грујичић.

Print Friendly, PDF & Email
back to top