Међународни геронтолошки конгрес

Унапређење положаја и спречавања дискриминације старијих има високо место на агенди приоритета Повереника за заштиту равноправности, али и целог друштва, јер од нас зависи да ли ћемо дозволити да „ејџизам“ постане доминантан облик дискриминације у 21. веку или ћемо равноправно интегрисати наше старије суграђане у развојне програме и политике и искористити њихов богат потенцијал, навела је повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић на отварању 11. Међународног геронтолошког конгреса у Београду.

Повереница је истакла да је 2021. године Повереник за заштиту равноправности Народној скушптини Републике Србије поднео Први посебан извештај о дискриминацији старијих грађана, у којем је детаљно представљено стање равноправности старијих, дате су препоруке за унапређење и указано на могућност корићења неизмерно великог потенцијала старијих, друштвене укључености и међугенерацијске размене знања и искустава. Јанковић је нагласила да је у извештају посебно анализиран утицај пандемије корона вируса на положај старијих и да је указано на потребу доношења јасних процедура за поступање током трајања кризних догађаја. Део препорука из извештаја односи се на спречавање дискриминације и насиља над старијим особама, што је нажалост учестао друштвени феномен, навела је Јанковић.

Повереница је нагласила да старији нису хомогена група и да се приликом активности усмерених на унапређење њиховог положаја морају узимати у обзир бројне околности, као што су године живота, здравствено стање, имовински и породични статус, знања и вештине које поседују. Ако се ти подаци добро сагледају може се креирати реалан приступ како би се обезбедило достојанствено старење, додала је Јанковић. Она је истакла  да је за то кључно обезбедити стабилност пензија, социјалну стабилност, доступност здравствене заштите, укључујући и најновије терапије, као и доступност услуга и дигиталних технологија, али и да је потребно неговати и подстицати међусобно поштовање и међугенерацијску солидарност.

На отварању 11. Међународног геронтолошког конгреса говорили су и Дарја Кисић Тепавчевић, министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Клаудиа Малер независна експерткиња за људска права старијих, Хозе Р. Хауреги, председник Међународне асоцијације геронтолога и геријатара, уз видео обраћање Џона Кенедија Мосотија, директора УНФПА у Србији и Сузан Сомерс, из Међународне мреже за превенцију насиља над старијима. Главне теме конгреса обухватиле су питања превенције и систематског приступа решавању проблема насиља над старијима, нарочито старијим женама, организацију дуготрајне неге старијих и геријатријских болесника, мере здравствене и социјалне подршке, као и менталну и физичку добробит старијих. Добитница награде „Петар Манојловић“ за унапређење положаја старијјих у Србији постхумно је додељена Сузани Мишић, бившој директорки Геронтолошког центра Београд, а повереница Јанковић је признање уручила њеном сину.

Print Friendly, PDF & Email
back to top