Међународни дан породице

Ове године, Међународни дан породице обележава се у сенци незапамћених трагедија. Породицу морамо ставити у фокус јавних политика, са посебним акцентом на бригу о деци, рекла је повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић на округлом столу „Једна је породица“ коју је организовао ИДЕАС.

Посебну пажњу треба посветити најрањивијим члановима породице, самохраним родитељима, старијима, особама са инвалидитетом и деци. Породица и породични односи пролазе кроз промене, које јавне политике морају пратити тако што ће бити усмерене на њено очување, првенствено кроз успостављање системских мера свеобухватне подршке, као и промовисање поштовања, међусобног разумевања и ненасилне комуникације. Осим међугенерацијске солидарности у породици, неопходно је обезбедити пуну доступност предшколских установа и служби подршке у школама, услуге подршке за старије чланове друштва, јачање капацитета неформалних неговатеља, саветовалишта за брак и породицу, школе родитељства и слично. Управо ове препоруке усмерене на јачање сервиса подршке и услуга у заједници, део су посебних извештаја Повереника о дискриминацији старијих и дискриминацији деце.

Јанковић наглашава да је свако од нас одговоран за своје поступке због чега треба да будемо свесни шта промовишемо својим примером, јер деца на основу тога препознају какве облике понашања друштво вреднује као пожељне. Вредности и модели које деца виде у породици, подела радних обавеза, међугенерацијска солидарност, љубав, пажња и толеранција су пресудни не само за оптималан развој детета, него и за развој здраве породице.

Повереница, такође, упозорава на нови негативан тренд да се жене криве за угроженост породице, сматрају се одговорним и за ниску стопу фертилитета, па се чак заговара ограничавање или укидање права на абортус. Осим што је то недопустиво угрожавање права жена, пре свега на телесни интегритет, повереница наводи да је такав приступ погрешан јер не погађа суштину проблема. Повећању броја деце и очувању породице знатно више би допринеле системске мере економских подстицаја и подршке, равномернија расподела послова, увођење сексуалног образовања у школе, већа доступност образовања афирмативнемере за запошљавање младих, флексибилни облици рада за родитеље, као и обезбеђивање мреже доступних и ефикасних сервиса подршке.

Print Friendly, PDF & Email
back to top