Ковид криза додатно отежала положај осетљивијих група

Притужбе на доступност здравствених услуга и поступање у циљу заштите права различитих, угрожених група у највећој су мери обележили рад Повереника за заштиту равноправности од почетка ковид кризе. Иако су ови проблеми били најизраженији током ванредног стања, исте врсте притужби остале су најбројније и у протеклој, 2021. години, рекла је повереница Бранкица Јанковић на првој, конститутивној седници Одбора за здравље и социјалну политику Сталне конференције градова и општина.

Различитим мерама, препорукама, мишљењима и иницијативама, Повереник је током ванредног стања и касније надлежнима указивао на бројне проблеме и предлагао решења – почев од проблема чувања деце са којим су се суочили запослени родитељи; преко немогућности пружања услуга персоналних асистената и неговатеља, као и палијативне услуге у кућним условима због ограничења кретања; до приступа чистој води у ромским насељима. Због забране кретања, институција је штитила и права родитеља деце са аутизмом, старијих од 65 и жртава партнерског и породичног насиља, подсетила је Јанковић.

Ванредно стање и ковид криза, показали су да је нашим суграђанима и суграђанкама, који су иначе у осетљивијем положају, потребна додатна подршка. Улога Одбора за здравље и социјалну политику СКГО је значајна, јер директно са локалног нивоа преноси непосредна искуства и потребе и може допринети да јавне политике и мере не буду дискриминаторне или неповољне за посебно угрожене категорије становништва, закључила је повереница.

Print Friendly, PDF & Email
back to top