Дебата о примени Закона о забрани дискриминације

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић најавила је данас измене Закона о забрани дискриминације у циљу унапређења заштите свих грађана и грађанки, уз оцену да је у Србији много више дискриминације него што се пријављује.

На дебати „Примена Закона о забрани дискриминације“ коју је организовао Повереник за заштиту равноправности, повереница је истакла да је обавеза Србије у преговорима са ЕУ у Поглављу 23 да донесе измене и допуне Закона о забрани дискриминације, а међу приоритетним изменама су оне које се односе на побољшање положаја особа са инвалидитетом на тржишту рада.

Она је указала да је неретко до дискриминације долазило и пред органима јавне власти, али да охрабрује да запослени у јавној управи углавном нису имали намеру да изврше дискриминацију, односно да грађане стављају у неједнак положај, већ нису довољно познавали антидискриминационе прописе. Због тога ће се наставити са спровођењем обука у државним органима и ове године.

Професорка Правног факултета у Нишу и бивша повереница Невена Петрушић оценила је да је прави тренутак да се приступи изменама закона јер је седмогодишња примена показала потребу да се празнине допуне и констатовала да, нажалост, у Србији још увек постоји велика дистанца према појединим друштвеним групама.

Дебата је имала за циљ својеврсну евалуацију примене Закона о забрани дискриминације, а уједно је и први корак ка извршењу обавезе и активности из Акционог плана за Поглавље 23. Наиме, овим акционим планом је предвиђено потпуно усаглашавање Закона о забрани дискриминације са правним тековинама ЕУ, међународним и европским стандардима и најбољим праксама.

У дебати су, поред поверенице Бранкице Јанковић и њених помоћница Мирјане Кецман и Татјане Јокановић, учествовали професорка Правног факултета у Београду Ивана Крстић, професорка Правног факултета у Нишу Невена Петрушић, професорка у пензији Маријана Пајванчић, професор Правног факултета у Београду Марио Рељановић, професор Правног факултета Универзитета Унион Саша Гајин, суткиња Врховног касационог суда Лидија Ђукић, директор YUКОМА Милан Антонијевић, програмска координаторка Правосудне академије Момира Матић, виша саветница у Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Јелена Котевић, Лазар Ђуровић из Министарства правде, као и експерткиња и бивша помоћница поверенице Косана Бекер.

debata zakon
Print Friendly, PDF & Email
back to top