653-21 Мишљење у поступку по притужби АА против председника Скупштине општине

бр. 07-00-00488/2021-02   датум: 26.11.2021.

 

МИШЉЕЊЕ

 

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе АА из ББ, против ВВ, председника Скупштине општине ББ. У притужби је наведено да је на 12. седници Скупштине општине ББ, одржаној 3. септембра 2021. године, приликом расправе о добити коју је ЈКП „ГГ“  остварило,  ВВ за скупштинском говорницом изјавио: „Човек може да бије жену кад стави со на сто и човек може да бије жену кад не стави со на сто“. Даље, наведено је да је од укупно шест, у ДД округу пет жена председница општине и да је недопустиво да се порука о насиљу „шаље“ са скупштинске говорнице, због чега је подносилац притужбе тражио да се председник СО ББ извини свим женама, али да је он то одбио. У изјашњењу, ВВ је навео да није имао намеру да промовише насиље над женама већ да је његове речи, одборник АА, „искарикирао и извукао из контекста“. Даље је додао да сматра да ниједна жена не треба да се осећа „прозваном“ због његових изјава, јер на седници није било речи о женама и равноправности полова, већ да је употребио једну народну изреку и „поштапалицу“ како би упоредио стање везано за Јавно предузеће о којем се расправа и водила. Повереник најпре констатује да не постоје процесне сметње за вођење поступка против председника СО ББ, с обзиром да га одборнички имунитет штити само од кривичне одговорности за изнето мишљење. Приликом анализе изјаве ВВ, Повереник је узео у обзир важност слободе изражавања, са једне стране, али и забрану јавног заговарања, подржавања и поступања у складу са предрасудама, обичајима и другим друштвеним обрасцима понашања који су засновани на идеји подређености или надређености полова, односно стереотипних улога полова, како то, са друге стране, прописује Закон о забрани дискриминаиије. Након спроведеног поступка утврђено је да се изјавом ВВ, на седници Скупштине општине ББ, одржаној 3. септембра 2021. године, промовишу стереотипне и традиционалне родне улоге у складу са којима жени припада подређена улога у друштву. Такође, осим што се наведеном изјавом на посредан начин шаље порука да је инфериорност жене у односу на мушкарца оно што је „природно“, стереотипизација и промовисање предрасуда о женама на овај начин може бити веома опасна, нарочито уколико се има у виду да насиље над женама почива на застарелим и патријархалним друштвеним нормама и обрасцима понашања према којима је жена у „власништву“ мушкарца. Наиме, неспорно је да слобода сваког вида изражавања, јесте од кључне важности за развој демократског друштва, међутим ове слободе не смеју бити стављене у контекст изговора за дискриминацију, по било ком личном својству. Ово нарочито имајући у виду да је ВВ председник СО ББ да ова функција повлачи за собом и његову већу одоговорност за јавно изговорену реч, као и обавезу да својим изјавама и ставовима не подржава и подстиче стереотипе и предрасуде о женама. Поводом навода ВВ да није имао намеру никога да увреди као и да ниједна жена не треба да се осећа „прозваном“ због изговорених речи, Повереник указује да у случајевима дискриминације намера није правно релевантна, односно, да није од значаја да ли је постојала намера да се друго лице дискриминише. Ценећи све напред наведено, Повереник за заштиту равноправности дао је мишљење да је ВВ повредио одредбе члана 12. а у вези са чланом 20. Закона о забрани дискриминације. Због тога је ВВ препоручено да током првог наредног заседања Скупштине општине ББ, упути јавно извињење свим женама поводом дискриманторне изјаве коју је изнео на седници Скупштине општине ББ одржаној 3. септембра 2021. године, као и да убудуће води рачуна да се у оквиру својих редовних послова и активности, придржава прописа који забрањују дискриминацију.

 

 1. ТОК ПОСТУПКА
  • Поверенику за заштиту равноправности притужбом се обратио АА из ББ, против ВВ, председника Скупштине општине ББ, због дискриминације на основу пола и рода.
  • Подносилац је у притужби, између осталог, навео:
 • да је на 12. седници СО ББ, одржаној дана 3. септембра 2021. године, у тренутку када је покренута расправа по тачки 7. дневног реда везаној за добит коју је остварило ЈКП „ДД“ у ББ, председник Скупштине општине ББ, ВВ, са места председавајућег прешао за скупштинску говорницу, а затим у току свог излагања изговорио: „Човек може да бије жену кад стави со на сто и човек може да бије жену кад не стави со на сто“ ;
 • да се, подносилац притужбе у финкцији одборника након ове изјаве јавио за реч указујући да је оваква изјава недопустива и скандалозна и да је „два пута“ позвао ВВ да се извини свим женама, што је он одбио и одузео му реч, а затим и удаљио са седнице;
 • да се након тога, за реч јавила ЂЂ, председница Општине ББ, која се „оградила“ од оваквог излагања председника Скупштине општине ББ;
 • да је подносилац притужбе на својим „приватним“ друштвеним мрежама објавио детаље догађаја са седнице, као и да га је истог дана телефоном позвао ВВ и „другарски“ замолио да обрише објаву, а када се он изјаснио да неће да их уколни предесдник СО ББ му је „припретио да улази у ризик да и он о мени објави шта има“ након чега је разговор завршен;
 • да је наведеног дана обавио разговор и са ЂЂ која га је известила да се она јавила за реч када је подносилац притужбе удаљен са седнице и истакла да је „од шест председника општина у ЕЕ округу, пет жена и да не сме порука о насиљу да оде са скупштинске говорнице“.

Уз притужбу је достављен диск са снимком 12. седници СО ББ, која је одржана 3. септембра 2021. године.

 • Повереник за заштиту равноправности спровео је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, у складу са чланом чланом 37. став 1. Закона о забрани дискриминације, па је у току поступка затражено изјашњење председника Скупштине општине ББ, ВВ, док је у складу са чланом 37. став 2. Закона о забрани дискриминације од Радио и телевизије ЖЖ д.о.о. затражен снимак седнице СО ББ која је одржана 3. септембра 2021. године.
 • У изјашњењу на притужбу, ВВ је, између осталог, навео:
 • да се на седници Скупштине општине ББ, која је одржана 3. септембра 2021. године, под тачком 7. дневног реда која је гласила: „Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКСП „ДД“ ББ о расподели добити за 2020. годину, јавио за реч и између осталог, изјавио: „Поштована господо, заиста не могу да верујем да оволико времена трошимо о томе да расправљамо и критикујемо и тражимо неких милион разлога и свашта нешто кад једно комунално предузеће оствари добит. Можда би било боље да попут 80% комуналних предузећа на нивоу у Републике Србије искаже губитак…Е онда би био проблем, опет бисмо имали разлога да их критикујемо јер су исказали губитак. Пословање једног предузећа је жив процес и у том процесу има милион ствари које треба, у одређеном тренутку, да се реализују, да се продају и наплате, да будем ево…да упростим..И ми у својим породицама својим пословима никада не можемо да будемо начисто да ли ћемо кроз текуће послове да будемо у плусу или у минусу… Могао је ДД ових милион динара да потроши и да искаже неку позитивну нулу како је пракса годинама била каква је то..економисти знају одлично како се штелују завршни рачуни и како се то ради… Када се улажу максимални напори вас одборника и нас из локалне самоуправе да обезбеди 20 милиона што није ни мало лако…Сваком смо морали да узмемо по мало и здравству и школству да бисмо 20 милиона обезбедили да очистимо језера како би та вода у периоду од наредних пет година била здрава и без икаквих проблема да угрози здравље грађана. Каже да човек може да бије жену ако је ставила со на сто или ако није ставила. Према томе дајте да будемо заиста, политику да оставмо овде, политиканство на једну страну. Ја бих похвалио Комстан за исказану добит, мада бих имао милион замерки и критика на њихов рачун. Али ја желим да кажем да имамо једно стабило комунално предузеће које обавља заиста добар део послова…“;
 • да се након његовог излагања, за реч јавио заменик председника скупштине ЗЗ, рекламирајући члан 139. Пословника у вези са претходном дискусијом, а након њега и одборник АА кога је упитао „по ком основу се јавља и по којој тачки Пословника како би одлучио да ли ће да добије реч“, али да је одборник већ стајао за скупштинском говорницом и изјавио: „Члану 132. Пословника, одборници су дужни да поштују достојанство скупштине и одредбе етичког кодекса. Председник скупштине је у свом излагању рекао да човек може да бије жену кад стави или не стави со на сто. Не може да бије жену. Ја не знам да ли сте, дал’ ви промовишете насиље“;
 • да је на инсистирање одборника, АА, да се извини свим женама, одговорио да се неће извинити јер је то била „стара народна изрека“, народна поштапалица и да АА „покушава да карикира“;
 • да му је АА одговорио „Не лупајте“ након чега му је изречена мера удаљења са седнице СО ББ, коју су такође напустили и одборници Одборничке групе „АА“;
 • да се за реч такође јавила ЂЂ, председница општине Трстеник која је истакла јасан став одборничке групе ИИ, „која у први план ставља једнакост људских права и да као једна од пет, од шест жена у ЖЖ које су на челу општине заиста недопустиво да промовишемо било какав вид насиља. Дакле то овде није циљ. То ће овде бити најстрожије осуђено и санкционисамо и то свакако није порука која треба да оде са данашње седнице. Тако да се ИИ залаже искључиво за поштовање свих, за једнакост за поштовање полова, за равноправност за једнаке могућности, за једнаке шансе и заиста не желим да погрешна порука оде и са ове седнице и да се нешто погрешно протумачи. Дакле ово је став јединствен и заиста желимо да мотивишемо што више жена да се укључе у политички живот, да им дамо прилику, да се не враћамо у прошлост са неким, овај, можда непромишљеним изјавама. Тако да напротив ИИ и генерално држава је поборник једнакости, изједначавања једнаких могућности и то желим да буде једна порука која ће отићи са данашње седнице без обзира што смо се удаљили од теме дневног реда и што је данас ова тачка била добит коју исказује једно комунално предузеће, а отишли смо сасвим у другом правцу.“
 • да се након обраћања председнице општине јавио за реч и изјавио: „Само још да разјаснимо једну ствар. Ја заиста нисам имао намеру да увредим било коју жену. Искористио сам једну народну поштапалицу која сто година се провлачи ето као нека анегдота или било шта. Тиме што, иако је потребно ја ћу да се извиним, али не желим да овде будем погрешно тумачен од људи који то чине злонамерно. Значи употребио сам један народни говор и нешто што користимо у свакодневној комуникацији, заправо тако овде и комуницирам, али да неко то повлачи у неки други контекст једноставно не желим да дозволим“.
 • да су тачни наводи да је позвао АА и да га је том приликом замолио да „скине све објаве и тако престане да карикира и не извлачи из контекста речи које свакако нису имале намеру да било кога увреде или да промовишу насиље над женама, да о тачки о којој се водила расправа није било речи о женама, нити о било чему што би за последицу имало дискриминацију полова или нарушавање родне равноправности“;
 • да људе не дели по полној, националној и верској припадности, а посебно поштује жене као стуб нашег друштва, ценећи једнакост и равноправност у вршењу свих животних обавеза;
 • да сматра да су жене бића која требају бити поштована, уважена и свакако родно равноправна и да се „ниједна жена не треба осећати прозваном због изговорених речи“, с обзиром да на седници није било речи о женама и равноправности полова;
 • да је понашање одборника АА „крајње непримерено“ као и да је таквим понашањем изазвао „невиђену хајку“, у писаним и штампаним медијима, као и самом пријавом Поверенику за заштиту равноправности;
 • да није имао намеру да икога увреди и да је свестан да је употребио „непримерену поштапалицу“, нешто из народног говора, али да није имао за циљ да на било који начин дискриминише жене, „већ да упореди стање везано за Јавно предузеће о којем се расправа и водила“.  

Уз изјашњење достављен је и Извод из записника са 12. седнице скупштине општине ББ, одржане 3. септембра 2021. године.

 1. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

 

 • Увидом у видео снимак са Седнице СО ББ од 3. септембра 2021. године утврђено је да је под тачком 7. дневног реда, која је гласила: „Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „ДД“ББ, одлучивано о расподели добити за 2020. годину, као и да је у току свог излагања на наведену тему ВВ за скупштинском говорницом изјавио: „Човек може да бије жену кад стави со на сто и човек може да бије жену кад не стави со на сто“ (у 1 час 35, мин. 33 сек).

 

 • Увидом у извод из Записника са дванаесте седнице Скупштине општине ББ која је одржана 3. септембра 2021. године, утврђено је да је између осталог констатовано да је седницом председавао ВВ председник СО-е, док је дужност секретарке вршила ЈЈ; да је седници присуствовало 37 одборника, као и председница општине ББ, ЂЂ, помоћница председника општине КК, ЛЛ помоћник председнице општине, као и чланови Општинског већа општине ББ и известиоци по предложеним тачкама дневног реда. Увидом у дневни ред седнице утврђено је да је прва тачка дневног реда- „извештај о извршењу буџета општине ББ за период од 01-01.- 30.06.2021. године; друга тачка: Предлог одлуке о покретању поступка Јавно приватног партнерства без елемената концесије за реализацију пројекта „Пројекаткапиталног, редовног и зимског одржавања општинских путева на територији општине ББ“; трећа тачка: Предлог Одлуке о измени Одлуке о образовању штаба за ванредне ситуације општине ББ; четврта тачка: Предлог Одлуке о прибављању непокретности кат.парц.бр.183 КО у јавну својину општине ББ путем поклона; пета тачка: Предлог Одлуке о прибављању непокретности кат.парц.бр.181/2 КО у јавну својину општине ББ путем поклона; тачка шест: Предлог одлуке о петој измени и допуни Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити општине ББ; тачка седам: Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „ДД“ ББ о расподели добити за 2020. годину; тачка осам: Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „ЉЉ“ ББ о поступању са опремом која није у функцији због новог концепта грејања; тачка девет: Предлог решења о давању сагласности на II Ребалан програма пословања ЈКП „ЉЉ“ за 2021. годину, са I Ребалансом плана коришћења субвенција за 2021. годину; тачка десет: Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Центра за социјални рад ББ о измени седишта ове установе; тачка једанаест: Разно. Даљим увидом у записник утврђено је да је у 7. тачки дневног реда известилац био ММ директор ЈКП „ДД“ ББ као и да је констатовано да је након његовог излагања отворена расправа у којој је, поред осталих, учествовао АА. Даље, констатовано је да се АА јавио за реч и наводећи члан 132. Пословника Скупштине општине ББ након чега му је председник СО најпре одузео реч, а затим га удаљио са седнице. Даље је констатовано да након што су одборници одборничке групе „АА“ напустили седницу, за реч се јавила председница општине ББ, ЂЂ.

 

 1. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

 

 • Повереник за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету, имао је у виду наводе притужбе и достављене прилоге.

Правни оквир

 • Повереник за заштиту равноправности је самосталан, независан и специјализован државни орган установљен Законом о забрани дискриминације. Одредбама члана 33. Закона о забрани дискриминације прописана је надлежност Повереника за заштиту равноправности. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да предлаже поступак мирења, као и да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси прекршајне пријаве због аката дискриминације прописаних антидискриминационим прописима. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и да органима јавне власти препоручује мере за остваривање равноправности[1].

 

 • Устав Републике Србије[2] у члану 21. забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета. Такође, Устав Републике Србије јемчи слободу мишљења и изражавања, као и слободу да се говором, писањем, сликом или на други начин траже, примају и шире обавештења и идеје[3] и прописује да се слобода изражавања може законом ограничити, ако је то, поред осталог, неопходно и ради заштите права и угледа других.[4]

 

 • Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода из 1950. године[5], у члану 14. забрањује дискриминацију и прописује да се уживање права и слобода прописаних овом конвенцијом обезбеђује без дискриминације по било ком основу, као што су пол, раса, боја коже, језик, вероисповест, политичко или друго мишљење, национално или социјално порекло, веза са неком националном мањином, имовно стање, рођење или други статус.

 

 • Конвенција о елиминисању свих облика дискриминације жена[6], коју је Република Србија ратификовала прописује да за сврхе ове Конвенције, израз „дискриминација жена“ означава сваку разлику, искључење или ограничење у погледу пола, што има за последицу или циљ да угрози или онемогући признање, остварење или вршење од стране жена, људских права и основних слобода на политичком, економском, друштвеном, културном, грађанском или другом пољу, без обзира на њихово брачно стање, на основу равноправности мушкараца и жена. Чланом 2. тачка (е.) прописано је да државе чланице осуђују дискриминацију жена у свим видовима, сагласне су да спроводе свим одговарајућим средствима која им стоје на располагању и без одлагања, политику отклањања дискриминације жена и ради тога се обавезују: (е) да предузму све потребне мере за отклањање дискриминације жена од стране било ког лица, организације или предузећа. Чланом 5. ове Конвенције државе пoтписнице су, између осталог, обавезане дa прeдузму подесне мeрe ради измене друштвених и културних обичаја у погледу понашања мушкараца и жена да би се отклониле предрасуде, као и уобичајена и свака друга пракса заснована на схватању о инфериорности или супериорности једног или другог пола или традиционалној улози мушкараца, односно жена.

 

 • Конвенција о спречавању и борби насиља према женама и насиља у породици[7], донета је у циљу свеобухватне заштите жена од свих видова насиља и ради спречавања и елиминисања насиља према женама и насиља у породици. Чланом 12. конвенције прописано је да ће чланице предузети неопходне мере за промовисање у друштвеним и културним обрасцима понашања жена и мушкараца како би се искорениле предрасуде, обичаји, традиције и друге праксе које се заснивају на идеји инфериорности жена односно на стереотипним улогама жена и мушкараца.

 

 • Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације[8], који у члану 4. прописује да су сви једнаки и уживају једнак положај и једнаку правну заштиту, без обзира на лична својства, те да је свако дужан да поштује начело једнакости, односно забрану дискриминације. Одредбом члана 12. став 1. Закона о забрани дискриминације забрањено је узнемиравање, понижавајуће поступање и полно и родно узнемиравање, које има за циљ или представља повреду достојанства лица или групе лица на основу њиховог личног својства, а нарочито ако се тиме ствара застрашујуће, непријатељско, деградирајуће, понижавајуће и увредљиво окружење, док је ставом 2. прописано да је полно узнемиравање, у смислу овог закона, свако вербално, невербално или физичко нежељено понашање, које има за циљ или представља повреду достојанства лица или његовог личног интегритета, а које изазива страх или ствара застрашујуће, непријатељско, деградирајуће, понижавајуће или увредљиво окружење. Такође, чланом 20. овог закона прописано је да дискриминација постоји ако се поступа противно начелу родне равноправности, односно начелу поштовања једнаких права и слобода жена и мушкараца у политичком, економском, културном и другом аспекту јавног, професионалног, приватног и породичног живота. Забрањено је ускраћивање права или јавно или прикривено признавање погодности у односу на пол, односно род и родни идентитет или због промене пола, односно прилагођавања пола родном идентитету, као и због трудноће, породиљског одсуства, одсуства ради неге детета или посебне неге детета. Забрањено је и физичко и друго насиље, експлоатација, изражавање мржње, омаловажавање, уцењивање и узнемиравање с обзиром на пол, односно род и родни идентитет, као и јавно заговарање, подржавање и поступање у складу са предрасудама, обичајима и другим друштвеним обрасцима понашања који су засновани на идеји подређености или надређености полова, односно стереотипних улога полова.

 

 • Законом о родној равноправности[9] прописано је да је дискриминација на основу пола, полних карактеристика, односно рода, свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање које има за циљ или последицу да лицу или групи отежа, угрози, онемогући или негира признање, уживање или остваривање људских права и слобода у политичкој, економској, друштвеној, културној, грађанској, породичној и другој области, док је одредбом члана 6. став 1. тачка 13. овог закона прописано да узнемиравање представља сваки нежељени вербални, невербални или физички акт, учињен са намером или који има за последицу повреду достојанства и изазивање страха или стварање непријатељског, понижавајућег, деградирајућег или увредљивог окружења, заснован на полу.

 

 • Законом о локалној самоуправи[10] прописано је да одборник не може бити позван на кривичну одговорност, притворен или кажњен због изнетог мишљења или давања гласа на седници скупштине и радних тела.

 

 • Национална стратегија за родну равноправност за период од 2021. до 203 године[11], предвиђа мере које су усмерене и на континуирано унапређење знања и компетенција актера који учествују у политичком животу (институције јавне власти на свим нивоима, политичке странке, синдикати НВО и др.), везана за родну равноправност, родне стереотипе и предрасуде, посебно у односу на рањиве групе, кроз различите облике континуиране и систематске едукације која се организује у органима јавне власти, политичким странкама, синдикатима и НВО, о питањима значајним за родну равноправност, родним стереотипима и предрасудама и њиховом превазилажењу, посебно у односу на рањиве групе и интегрисању родне перспективе у политички живот и јавне политике као и информисање најшире јавности, грађана/ки о питањима везаним за родну равноправност значајним за њихов свакодневни живот као и праву на равноправно учешће грађана/ки у одлучивању о јавним пословима.

 

 • Препорука Савета Европе o спречавању и борби против сексизма CM/REC (2019)1[12] појам сексизам дефинише као сваки чин, гест, визуелно представљање, изговорене или писане речи, праксу или понашање засновано на идеји да је особа или група особа инфериорна због свог пола, која се јавља у јавној или приватној сфери, било онлајн или офлајн, са циљем или сврхом да се, између осталог, наруши њихово достојанство и успостави и одржи систем родних стереотипа.

 

Анализа са аспекта антидискриминационих прописа

 

 • Имајући у виду предмет притужбе, као и надлежност Повереника за заштиту равноправности, у конкретном случају потребно је анализирати да ли je председник Скупштине општине ББ, ВВ, својом изјавом датом на седници СО ББ, 3. септембра 2021. године, повредио одредбе Закона о забрани дискриминације.
 • Имајући у виду да је изјаву која је предмет анализе, ВВ дао за скупштинском говорницом Скупштине општине ББ, дакле у својству одборника, релевантне су одредбе члана 37. Закона о локалној самоуправи, којим је прописано да одборник не може бити позван на кривичну одговорност, притворен или кажњен због изнетог мишљења или давања гласа на седници скупштине и радних тела. С тим у вези, може се констатовати да у конкретном случају не постоје процесне препреке за вођење поступка пред Повереником против председника СО ББ, будући да Повереник нема наредбодавна и репресивна овлашћења, па самим тим ни могућност да изрекне казну затвора или неку другу меру лишавања слободе лица против којег се води поступак.
 • Даље, полазећи од предмета притужбе неопходно је указати на неколико чињеница које се тичу слободе изражавања. Устав Републике Србије јемчи слободу мишљења и изражавања, као и слободу да се говором, писањем, сликом или на други начин траже, примају и шире обавештења и идеје и прописује да се слобода изражавања може законом ограничити, ако је то, поред осталог, неопходно и ради заштите права и угледа других[13]. Такође, Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода у члану 10. прописује да свако има право на слободу изражавања које укључује слободу поседовања сопственог мишљења, примања и саопштавања информација и идеја, без мешања јавне власти и без обзира на границе, али да се та слобода, између осталог може подвргнути ограничењима ради заштите угледа или права других. Такође, када одлучује о томе да ли је дошло до повреде права из Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода, Европски суд за људска права посматра ограничења у светлу сваког конкретног случаја, што подразумева анализу изјава, просторни и временски контекст у коме су оне дате, као и да ли је ограничење слободе изражавања било неопходно у демократском друштву, односно да ли је такво ограничење сразмерно легитимном циљу.
 • Поред прописа који пружају гаранције слободи изражавања, као и слободи да се говором, писањем, сликом или на други начин траже, примају и шире обавештења и идеје, Повереник је у конкретном случају имао у виду и одредбу члана 12. Закона о забрани дискриминације којом је прописана забрана узнемиравања и понижавајућег поступања, полног и родног узнемиравања које има за циљ или представља повреду достојанства лица или групе лица на основу њиховог личног својства, а нарочито ако се тиме ствара застрашујуће, непријатељско, деградирајуће, понижавајуће и увредљиво окружење. С тим у вези, важно је истаћи, да радња извршења овог облика дискриминације може да се јави у виду сваког поступања које је узнемиравајуће и понижавајуће, укључујући и усмено или писано, изричито или конклудентно изражавање идеја, информација и мишљења. Такође, приликом испитивања да ли се одређена изјава може „квалификовати“ као узнемиравање и понижавајуће поступање, потребно је подробно анализирати поруке које се наведеном изјавом шаљу, а затим, имајући у виду просторни и временски контекст у којем је изјава дата, утврдити да ли она представља одраз слободе мишљења и изношења ставова, или се њом, пак, вређа и понижава одређено лице, односно група лица на основу неког њиховог личног својства.
 • Приликом анализе изјаве коју је ВВ дао на седници СО ББ која је одржана 3. септембра 2021. године, Повереник је узео у обзир важност слободе говора, с једне стране, али и забрану дискриминације, са друге стране, која постоји ако се поступа противно начелу родне равноправности, односно начелу поштовања једнаких права и слобода жена и мушкараца у политичком, економском, културном и другом аспекту јавног, професионалног, приватног и породичног живота, а која је прописана чланом 20. став 1. Закона о забрани дискриминације. Овим чланом је такође прописано да је забрањено физичко и друго насиље, експолатација, изражавање мржње, омаловажавање, уцењивање и узнемиравање с обзиром на пол, односно род и родни идентитет, као и јавно заговарање, подржавање и поступање у складу са предрасудама, обичајима и другим друштвеним обрасцима понашања који су засновани на идеји подређености или надређености полова, односно стереотипних улога полова.
 • Поред домаћих прописа и стратешких докумената и Стратегија родне равноправности Савета Европе за период од 2018-2023. године[14], као свој први циљ прописује превенцију и борбу против стереотипа и сексизма. У Стратегији за родну равноправност за период од 2021. до 2030. године, Републике Србије као и у овој стратегији Савета Европе се наглашава да су родни стереотипи последица дубоко укорењених понашања, вредности, норми и предрасуда који су још увек доминантни. Ови стереотипи се и даље врло често користе како би се оправдало и задржало историјско уверење надмоћи мушкараца у односу на жене, као и да насилни и омаловажавајући садржаји у јавном животу и медијима, обнављају идеју о подређеној улози жене и доприносе таквом третирању жена у породици и друштву.
 • Изјавом која је предмет ове притужбе, на посредан начин шаље се порука да је жена у „власништву“ мушкарца, односно да је инфериорност жене у односу на мушкарца нешто што је сасвим „природно“, чиме се на одређени начин оправдава и насиље над женама. С тим у вези Повереник истиче да је према расположивим подацима[15] од јануара до 30. јуна 2021. године у Републици Србији убијено 17 жена у партнерском насиљу. Такође неопходно је истаћи да је посвећеност Републике Србије борби против родно заснованог насиља према женама и насиља у породици исказана и ратификацијом Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици (Истанбулска конвенција). Општом препоруком бр.3 CEDAW Комитета, Комитет је позвао све државе уговорнице да усвоје делотворне програме образовања и информисања јавности који ће помоћи да се искорене предрасуде и садашња устаљена пракса која спречава потпуно деловање принципа друштвене равноправности жена.
 • Повереник није прихватио наводе из изјашњења да је у конкретном случају само реч о „народној изреци“ и „поштапалици“. Свест о положају жене у друштву се значајно променила током претходних деценија на шта упућују и донети прописи и ратификовани међународни документи који прописују забрану дискриминације, као и промовисање, заговарање, вређање, омаловажавање с обзиром на пол, као и поступање у складу са предсрасудама, обичајима и другим друштвеним обрасцима понашања који су засновани на идеји подређености или надређености полова, односно стереотипних улога полова. Чињеница да је у питању изјава председника СО Трстеник, као изабраног представника свих грађана и грађанки, повлачи и његову већу одговорност за јавно изговорену реч и обавезу да својим изјавама и ставовима не подржава и подстиче стереотипе и предрасуде о женама. На наведено указује и пресуда Апелационог суда у Београду[16], у којој је суд изнео став да је слобода мишљења и изражавања једна од највећих вредности сваког цивилизованог друштва, а да границе те слободе највише зависе од специфичних околности у сваком поједином случају. У конкретном случају суд је истакао „да тужени као угледна политичка личност има право на сопствено мишљење, али има и обавезу да у својим јавним наступима не пропагира дискриминацију. Суд закључује да пружање заштите тужиоцу не представља цензуру, нити представља ограничење слободе говора туженог, нити права на његово мишљење и изношење негативних коментара, већ представља забрану говора којим се проносе идеје којима се подстиче дискриминација, а које могу имати штетне последице на демократске процесе у друштву, као и на развој друштва у целини“.
 • Поводом навода ВВ да није имао намеру никога да увреди као и да ниједна жена не треба да се осећа „прозваном“ због изговорених речи, Повереник указује да у случајевима дискриминације намера није правно релевантна, односно, да за утврђивање да ли је неко извршио акт дискриминације, није од значаја да ли је постојала намера да се друго лице дискриминише. Дискриминација се може извршити и без постојања намере, дакле и у незнању да је акт који се врши дискриминаторан. То значи да приликом испитивања да ли је одређени акт супротан императивним прописима о забрани дискриминације, намера извршиоца дискриминаторног акта није правно релевантна, што произилази и из одредбе члана 12. Закона о забрани дискриминације, којим је забрањено узнемиравање и понижавајуће поступање, полно и родно узнемиравање, не само кад је циљ таквог понашања повреда достојанства лица или групе лица на основу његовог односно њиховог личног својства, већ и када такво понашање објективно представља повреду достојанства лица односно групе лица.
 • Поводом навода ВВ да се „ниједна жена не треба осећати прозваном због изговорених речи“, с обзиром да на седници није било речи о женама и равноправности полова, Повереник истиче да наведено није од утицаја, тим пре што наведено није изречено као пример лоше праксе већ у контексту расправљања о Одлуци Надзорног одбора ЈКСП „ДД“ ББ о расподели добити за 2020. годину. Наиме, реченици: „Човек може да бије жену кад стави со на сто и човек може да бије жену кад не стави со на сто“ претходила је изјава: „И ми у својим породицама својим пословима никада не можемо да будемо начисто да ли ћемо кроз текуће послове да будемо у плусу или у минусу… Могао је ДД ових милион динара да потроши и да искаже неку позитивну нулу како је пракса годинама била каква је то..економисти знају одлично како се штелују завршни рачуни и како се то ради… Када се улажу максимални напори вас одборника и нас из локалне самоуправе да обезбеди 20 милиона што није ни мало лако…Сваком смо морали да узмемо по мало и здравству и школству да бисмо 20 милиона обезбедили да очистимо језера како би та вода у периоду од наредних пет година била здрава и без икаквих проблема да угрози здравље грађана. С тим у вези, Повереник је имао у виду и изјаву председнице општине ББ која је истакла да је „јасан став одборничке групе ИИ, која у први план ставља једнакост људских права и да као једна од пет, од шест жена у округу које су на челу општине заиста недопустиво да промовишемо било какав вид насиља. Дакле то овде није циљ. То ће овде бити најстрожије осуђено и санкционисамо и то свакако није порука која треба да оде са данашње седнице. Тако да се ИИ залаже искључиво за поштовање свих, за једнакост за поштовање полова, за равноправност за једнаке могућности, за једнаке шансе и заиста не желим да погрешна порука оде и са ове седнице и да се нешто погрешно протумачи. Дакле ово је став јединствен и заиста желимо да мотивишемо што више жена да се укључе у политички живот, да им дамо прилику, да се не враћамо у прошлост са неким, овај, можда непромишљеним изјавама. Тако да напротив ИИ и генерално држава је поборник једнакости, изједначавања једнаких могућности и то желим да буде једна порука која ће отићи са данашње седнице без обзира што смо се удаљили од теме дневног реда и што је данас ова тачка била добит коју исказује једно комунално предузеће, а отишли смо сасвим у другом правцу.“ Дакле из наведеног се може закључити да је председница општине ББ наведену изјаву доживела као промовисање родне неравноправности и насиља.
 • Имајући у виду све наведено Повереник је дао мишљење да је ВВ својом изјавом: „Човек може да бије жену кад стави со на сто и човек може да бије жену кад не стави со на сто“ повредио одредбе члана 12. а у вези са чланом 20. Закона о забрани дискриминације

 

 1. МИШЉЕЊЕ

 

Изјавом датом на седници СО ББ, одржаној 3. септембра 2021. године током расправе о 7. тачки дневног реда председник СО ББ, ВВ, повредио је одредбе члана 12. а у вези са чланом 20. Закона о забрани дискриминације.

 

 1. ПРЕПОРУКА

 

Повереник за заштиту равноправности препоручује ВВ:

5.1. Да током првог наредног заседања седнице СО ББ, упути јавно извињење свим женама поводом дискриминаторне изјаве дате на седници Скупштине општине ББ 3. септембра 2021. године.

5.2.  Да убудуће води рачуна да у оквиру својих редовних послова и активности не крши законске прописе о забрани дискриминације.

Потребно је да ВВ обавести Повереника за заштиту равноправности о спровођењу ове препоруке, у року од 30 дана од дана пријема мишљења са препоруком.

Сагласно члану 40. Закона о забрани дискриминације, уколико ВВ не поступи по препоруци у року од 30 дана, биће донето решење о изрицању мере опомене, против којег није допуштена жалба, а за случај да ово решење не спроведе, Повереница за заштиту равноправности може о томе обавестити јавност преко средстава јавног информисања и на други погодан начин.

Против овог мишљења са препоруком није допуштена жалба нити било које друго правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.

[1]„Службени гласник РС“, бр. 22/09 и 52/21,

[2] Устав Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 98/06)

[3] Члан 46. став 1. Устава Републике Србије

[4] Члан 46. став 2 Устава Републике Србије

[5] „Службени лист СЦГ- Међународни уговори“, бр. 9/03

[6] Закон о ратификацији Конвенције о елиминацији свих облика дискриминације жена („Службени лист  СФРЈ – Међународни уговори“, број 11/81), члан 5.

[7] Закон о потврђивању конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 012/13)

[8] Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС“, бр. 22/09 и 52/21)

[9] Закон о родној равноправности („Службени гласник РС“, бр. 104/09 и 52/21 ), члан 4. став 1.

[10] Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14, 101/16, 47/18 и 111/21), члан 37.

[11] „Службени гласник РС“, број 103/21

[12] доступно на: https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=090000168093b26a

[13] Устава Републике Србије („Службени гласник РС“, број 98/06), члан 46.

[14] Council of Europe Gender Equality Strategy 2018-2023.  садржај допступан на: https://rm.coe.int/strategy-en-2018-2023/16807b58eb

[15] https://www.womenngo.org.rs/publikacije/izvestaji-o-femicidu-u-srbiji

[16] Пресуда Апелационог суда у Београду,  Гж. бр. 2426/14 од 11. јуна 2014. године

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-icon653-21 Мишљење у поступку по притужби АА против председника Скупштине општине Download


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top