Дан: 19. фебруара 2021.

Прeпoрукa мeрa Mинистaрству зa рaд, зaпoшљaвaњe, бoрaчкa и сoциjaлнa питaњa пoвoдoм зaбрaнe пoсeтa и oгрaничeњa крeтaњa у устaнoвaмa зa смeштaj стaриjих лицa

бр. 021-01-29/2021-02           датум:18. фебруар 2021. године   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1] да прати спровођење закона који се тичу забране дискриминације и препоручује органима јавне власти и другим лицима мере за остваривање равноправности, Повереник за заштиту равноправности упућује Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања   ПРЕПОРУКУ МЕРА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ РАВНОПРАВНОСТИ   Повереник…

Опширније →
Прeпoрукa мeрa Mинистaрству здрaвљa пoвoдoм зaбрaнe пoсeтa и oгрaничeњa крeтaњa у устaнoвaмa зa смeштaj стaриjих лицa

бр. 021-01-29/2021-02          датум:18. фебруар 2021. године   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1] да прати спровођење закона који се тичу забране дискриминације и препоручује органима јавне власти и другим лицима мере за остваривање равноправности, Повереник за заштиту равноправности упућује Министарству здравља   ПРЕПОРУКУ МЕРА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ РАВНОПРАВНОСТИ   Повереник за заштиту равноправности препоручује Министарству здравља…

Опширније →
Саопштење o препоруци да се размотри измена одлуке о забрани посета у установама за смештај старих лица

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић упутила је препоруку Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарству здравља да размотре измену постојеће забране посета и ограничења кретања у установама за смештај старијих лица, након обраћања грађана и удружења који се баве заштитом старијих у Србији. Јанковић је поздравила чињеницу да је вакцинација прво…

Опширније →
Прeпoрукa мeрa Mинистaрству здрaвљa поводом укидања Завода за здравствену заштиту студената

бр. br. 07-00-00105/2021-03 датум: 18.2.2021.   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1] да прати спровођење закона који се тичу забране дискриминације и препоручује органима јавне власти и другим лицима мере за остваривање равноправности, Повереник за заштиту равноправности упућује Министарству здравља   ПРЕПОРУКУ МЕРА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ РАВНОПРАВНОСТИ   Повереник за заштиту равноправности препоручује Министарству здравља:  …

Опширније →
back to top