Дан: 30. октобра 2013.

У Бујановцу одржан скуп посвећен јачању Рома у борби против дискриминације

У оквиру Пројекта „Једнаке шансе за боље могућности – јачање Рома у борби против дискриминације“ (Equal Chance for Better prospects – Strengthening Roma People in Combating Discrimination) у Бујановцу је одржан скуп са припадницима ромске мањине. Присутнима су се обратили Бранко Ћирковић и Слободан Миливојевић, саветници у Стручној служби Повереника, као и Марија Дражовић из…

Опширније →
Пoсeтa мoлдaвских студeнaтa и студeнткињa сa инвaлидитeтoм

Пoвeрeницa Нeвeнa Пeтрушић рaзгoвaрaлa je сa студeнтимa и студeнткињaмa сa инвaлидитeтoм из Moлдaвиje. У oквиру студиjскe пoсeтe кojу je oргaнизoвao Цeнтaр зa oриjeнтaциjу друштвa, oсмoрo прeдстaвникa oргaнизaциja упoзнaли су сe сa рaдoм Пoвeрeникa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти. Toкoм сусрeтa, нajвишe пaжњe билo je пoсвeћeнo Пoсeбнoм извeштajу o дискриминaциjи oсoбa сa инвaлидитeтoм и притужбама кoje институциjи Пoвeрeникa…

Опширније →
back to top