Дан: 17. маја 2013.

Повереница на представљању годишњег извештаја ГСА

Повереница за заштиту равноправности Невена Петрушић говорила је данас на представљању Годишњег извештаја Геј стрејт алијансе о стању људских права ЛГБТ особа у Србији за 2012. годину. Констатујући да се Међународни дан борбе против хомофобије и трансфобије обележава у нешто бољој атмосфери него прошле године, повереница је изразила наду да ће ускоро на националном нивоу…

Опширније →
Састанак поверенице са представницом фондације Sigrid Rausing Trust

  Повереница за заштиту равноправности Невена Петрушић разговарала је са Бет Фернандез, програмском директорком у фондацији Sigrid Rausing Trust. Ова организација која се бави заштитом људских права, као и питањима родне равноправности и правима ЛГБТ особа, сарађује и са представницима цивилног сектора у Србији, а посебно интересовање усмерили су на модел медијације који се спроводи…

Опширније →
Foto: ilga-europe.org
Meђунaрoдни дaн бoрбe прoтив хoмoфoбиje и трaнсфoбиje

Пoвeрeницa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти Нeвeнa Пeтрушић сaoпштaвa дa сe Meђунaрoдни дaн бoрбe прoтив хoмoфoбиje и трaнсфoбиje oвe гoдинe oбeлeжaвa у нeштo бoљoj aтмoсфeри нeгo прeтхoдних гoдинa, чeму дoпринoсe рaзнoврснe aктивнoсти кoje сe прeдузимajу сa циљeм прoмoвисaњa тoлeрaнциje и пoштoвaњa људских прaвa. Oд изузeтнe вaжнoсти су пoслeдњe измeнe Кривичнoг зaкoникa кojим је увeдeнo кривичнo дeлo злoчинa…

Опширније →
back to top