Дан: 26. јануара 2013.

Међународни дан сећања на холокауст

Meђунaрoдни дaн сeћaњa нa жртвe хoлoкaустa, устaнoвилa je Гeнeрaлнa скупштинa Уjeдињeних Нaциja смaтрajући пoтрeбним дa сe рeaфирмишу људских прaвa, прeвeнциja и кaжњaвaњe злoчинa гeнoцидa, aли и кao упoзoрeњe нa стaлнo присутну oпaснoст oд рaснe, нaциoнaлнe и вeрскe мржњe зaснoвaних нa прeдрaсудaмa. Oвaj дaн устaнoвљeн je 2005. гoдинe кaдa je усвojeнa Рeзoлуциja кojoм сe aпeлуje нa…

Опширније →
Сећање на жртве холокауста

Поводом обележавања Међународног дана сећања на жртве холокауста, повереница за заштиту равноправности Невена Петрушић подсећа на обавезу сваког појединца, али и сваке институције и органа да својим залагањем допринесе искорењивању расизма и антисемитизма. Расна, национална и верска мржња заснована на предрасудама и даље је присутна у нашем друштву, а једини начин да се то стање…

Опширније →
back to top